Konferencija za novinare Katastar zelenila grada Zagreba

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- sadrzana u objavi za konferenciji za novinare Katastar zelenila grada Zagreba jer link http://zagreb.hr/default.aspx?ID=76503 trazi login te nije dostupan javno gradjanima.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Sent request to Grad Zagreb again, using a new contact address.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
potvrđujem primitak ovog zahtjeva za pristup informacijama.
Lijep pozdrav
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl. iur

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #446 email]]
Poslano: 6. srpanj 2015 14:05
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Konferencija za novinare Katastar zelenila grada Zagreba

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- sadrzana u objavi za konferenciji za novinare Katastar zelenila grada Zagreba jer link http://zagreb.hr/default.aspx?ID=76503 trazi login te nije dostupan javno gradjanima.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #446 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati.org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
BLOCKEDimamopravoznati.org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

nastavno na zahtjev o pravu na pristup informacijama u nastavku, ustupamo Vam predmetno pitanje sukladno ZPPI-u, u nadležno postupanje.
Ujedno, molimo da nas pravovremeno obavijestite o pružanju informacije.

Unaprijed hvala i srdačan pozdrav,
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl.iur

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #446 email]]
Poslano: 6. srpanj 2015 14:05
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Konferencija za novinare Katastar zelenila grada Zagreba

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- sadrzana u objavi za konferenciji za novinare Katastar zelenila grada Zagreba jer link http://zagreb.hr/default.aspx?ID=76503 trazi login te nije dostupan javno gradjanima.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #446 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati.org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
BLOCKEDimamopravoznati.org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

nastavno na zahtjev o pravu na pristup informacijama u nastavku, ustupamo Vam predmetno pitanje sukladno ZPPI-u, u nadležno postupanje.
Ujedno, molimo da nas pravovremeno obavijestite o pružanju informacije.

Unaprijed hvala i srdačan pozdrav,
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl.iur

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #446 email]]
Poslano: 6. srpanj 2015 14:05
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Konferencija za novinare Katastar zelenila grada Zagreba

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- sadrzana u objavi za konferenciji za novinare Katastar zelenila grada Zagreba jer link http://zagreb.hr/default.aspx?ID=76503 trazi login te nije dostupan javno gradjanima.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #446 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati.org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
BLOCKEDimamopravoznati.org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Poštovani Grad Zagreb,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovu požurnicu službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom za požurbu postupka u tijelu javne vlasti Grad Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Konferencija za novinare Katastar zelenila grada Zagreba'.

Odgovor na zahtjev kasni. Po zakonu tijelo javne vlasti trebalo odgovoriti do Srpanj 21, 2015.

Radi se o informaciji koaj je vec pripremljena u gotovom obliku i koja je dostavljena putem Grad Zagreb Press portala novinarima. Ne vidim razlog za uskratu informacija.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/konfe...

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

15. lipnja je podnešena žalba za šutnju administracije Povjereniku za informiranje:

Dana 26. svibnja 2015. podnio sam zahtjev za pravo na pristup informaciji tijelu javne vlasti Grad Zagreb.

U zahtjevu sam tražio informacije:
- informacija sadrzana u objavi za konferenciji za novinare Katastar zelenila grada Zagreba jer link http://zagreb.hr/default.aspx?ID=76503 trazi login te nije dostupan javno gradjanima.

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama članka 15. i članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama prešutilo moj zahtjev. Neodgovaranjem na zahtjev uskraćeno mi je zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama.

Sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama izjavljujem žalbu zbog šutnje uprave.

Iz svega navedenog je vidljivo da ne postoje razlozi za uskratu zatražene informacije.

Na temelju navedenih razloga, molim Povjerenika za informiranje da uvaži moju žalbu te omogući mi pristup zatraženoj informaciji i izda uputu za buduće postupanje tijelu javne vlasti za rješavanje upita za pristup informacija koje su u vlasništvu ili nastale djelovanjem tijela javne vlasti.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je stigao pismom odgovor Grada Zagreba na temelju obavijesti od Povjerenika za informiranje.

Odgovor je poslan protivno odredbama zakona:
- odgovor je poslan papirnatim putem, iako je zahtjev poslan elektronskim putem bez kucne adrese.

Zakon o pravu na pristup informacijama kaze:
Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama
Članak 17.
(2) Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

- ocekivano je bilo da odgovoreno bude, dakle, elektronski.
- u odgovoru, Grad Zagreb navodi kako sam trazio informacije u rubrici koja nije namjenjena gradjanima (Press rubrika na stranicama Grada Zagreba) te navde da sam istu informaciju mogao procitati na javno objavljenom linku http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=76565.
- osporavam njihovo objasnjenje time da sam ja izricito trazio informaciju u istovjetnom obliku u kojem je ona objavljena/ustupljena novinarima na Press portalu Grada Zagreba. Dodatno, moje tvrdnje podupire cinjenica da je sada dobivena informacija (Press obavijest) i ona javno objavljena uopce nisu istovjetne.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

30.7.2015. je izjavljena nadopuna zalbe Povjereniku za informiranje.

Zalba protiv rjesenja

Zahtjev za pristup informaciji sam podnio​ 26.5.2015. U zahtjevu sam zatražio od tijela javne vlasti informaciju​:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
- sadrzana u objavi za konferenciji za novinare Katastar zelenila grada Zagreba jer link http://zagreb.hr/default.aspx?ID=76503 trazi login te nije dostupan javno gradjanima.

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama odgovorilo na moj zahtjev papirnatim putem. Ovakvim odgovorom na zahtjev uskraćeno mi je zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama na nacin na koji sam trazio informacije.

Rješenje osporavam u cijelosti, odnosno u dijelu​:

​"​Naime, dokument na koji se Vi pozivate sa stranice Grada Zagreba nije adresa pretrage koja je za Vas relevantna. Rijec je o rubrici PRESS najmjenjenoj akreditiranim novinarima tj. predstavnicima medija koji tamo prate najave dogadjanja vezano za djelokrug rada Gradonacelnika i Grada Zagreba u cjelini. U toj rubrici Sluzba za informiranje Grada Zagreba, objavljujemo pozive, najave, i priopcenja za medije, a za pristup novinari dobivaju korisnicko ime i zaproku."​

"Utoliko, dostavljamo vam link na web-objavu vijesti vezano uz odrzanu konferenciju (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=76565), ali i materijal za medije koji je u uvodnom dijelu konferencije podijeljen novinarima."

te sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama izjavljujem žalbu zbog nepotpuno i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja.​

Tijelo javne vlasti je nepotpuno utvrdilo činjenično stanje​:

Moje je misljenje da ako se u rubrici PRESS na web stranicama Grada Zagreba ne nalaze tajne - povjerljive informacije, moje je pravo zatraziti i dobiti trazenu informaciju u istovjetnom obliku na koji je zapisana na PRESS dijelu stranica sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Stovise, ako su kako kazu u Gradu Zagrebu tamo "objave za najave dogadjanja vezane za djelokrug rada Gradonacelnika i Grada Zagreba u cjelini" - trebali bi mi moci dati trazene informacije - jer su to gotove, vec dostupne informacije u ovom tijelu javne vlasti u obliku elektronskog dokumenta.

Navedeno ocitovanje osporavam u cijelosti jer nisu dostavljene informacije koje sam trazio u prvobitnom zahtjevu. Grad Zagreb je poslao tiskani materijal koji su na konferenciji urucili novinarima, kako navode u ocitovanju "(dostavljamo vam) materijal za medije koji je u uvodnom dijelu konferencije podijeljen novinarima". Trazio sam objavu koja se nalazi u digitalnom obliku na web stranicama Grada Zagreba u zasticenom dijelu web stranice gdje ne mogu pristupiti a objava je vezana uz konferenciju za katastar zelenila grada Zagreba, a ne materijale koji su uruceni novinarima fizicki na dan konferencije.

Zahtjev za pristup informacijama poslan je elektronski, a 27.7.2015. Grad Zagreb poslao je ocitovanje i informaciju postanskim putem cime je Grad Zagreb prekrsio odredbe cl.17, st.2 ZPPI-ja koji kaze "korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev". Ocekivano je bilo da trazena informacija bude dostavljena elektronskim putem jer je ista vec dostupna u elektronskom obliku. Grad je poslao ocitovanje na postanku adresu koja nije bila navedena u zahtjevu.

Iz svega navedenog je vidljivo da ne postoje razlozi za uskratu zatražene informacije.

Na temelju navedenih razloga, molim ​Povjerenika za informiranje da uvaži moju žalbu, poništi Rješenje/ocitovanje tijela javne vlasti, izda uputu tijelu javne vlasti kojom pojasnjava odgovornim osobama u Gradu Zagrebu definiciju "informacije" i prava na pristup informacijama iz Zakona te omogući mi pristup zatraženoj informaciji u istom obliku na koji je prvobitno poslan zahtjev (elektronskim putem).

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pristup informacijama gradonačelnika,

Zaprimio sam vase ocitovanje na moj zahtjev za pristup informacijama postanskim putem. Zahtjev sam poslao elektronskm putemi.

Sukladno cl.17, st.2 ZPPI-ja "korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev".

Ocekivano je bilo da trazena informacija bude dostavljena elektronskim putem jer je ista vec dostupna u elektronskom obliku.

Molim vas da vas odgovor posaljete na isti nacin na koji ste zaprimili zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

slijedom zahtjeva za pristup informacijama kojeg smo zaprimili 6. srpnja 2015. godine, te temeljem žalbe koju ste uputili službenici za informiranje Grada Zagreba, gđi. Ljiljani Podunajec, koja je zaprimljena 21. srpnja 2015. godine, vezano za dostavu informacija sadržanih u objavi u sklopu konferencije za medije naziva "Katastar zelenila grada Zagreba", u privitku Vam dostavljamo odgovor na upit (interni primjerak iz spisa) te prilog, materijal za novinare, koji smo Vam poslali papirnato poštom 27. srpnja 2015. godine. Ujedno, ovim putem se još jednom ispričavamo zbog kašnjenja u pripremi odgovora, zbog objektivnih razloga.

S obzirom da su navedeni linkovi u odgovoru, u PDF formatu, iste dostavljam putem elektroničke pošte;

http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=76503

www.zagreb.hr/

http://www.zagreb.hr/default.aspx?ID=76565

Hvala na razumijevanju i srdačan pozdrav,
u.z. službenice za informiranje, Alenka Pirić, mag. nov.
Pristup informacijama gradonačelnika

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #446 email]]
Poslano: 1. kolovoz 2015 16:40
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Konferencija za novinare Katastar zelenila grada Zagreba, prosljeđuje se na nadležno postupanje

Poštovani Pristup informacijama gradonačelnika,

Zaprimio sam vase ocitovanje na moj zahtjev za pristup informacijama postanskim putem. Zahtjev sam poslao elektronskm putemi.

Sukladno cl.17, st.2 ZPPI-ja "korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev".

Ocekivano je bilo da trazena informacija bude dostavljena elektronskim putem jer je ista vec dostupna u elektronskom obliku.

Molim vas da vas odgovor posaljete na isti nacin na koji ste zaprimili zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Klasa UP/II-008-07/15-01/334
Urbroj 401-01/11-16-01
Zagreb, 1. ozujka 2016.

Rjesenjem Povjerenika za informiranje obustavlja se postupak povom zalbe radi sutnje tijela javne vlasti (zalba od 15. lipnja 2015).

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org