Za: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
- Lokacijske dozvole,
- Građevinske dozvole,
- Uporabne dozvole.

Izdano od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, za vjetroelektranu:
VE Pometeno Brdo (Klis)

S poštovanjem,
Martina Mokos

Otprema Pravni,

2 privitaka

  • Attachment

    image001.png

    3K Download

  • Attachment

    Martina Mokos zahtjev za pristup informacijama na nadle no postupanje dostavlja se.pdf

    1.7M Download View as HTML

Poštovani,

 

dostavljamo na nadležno postupanje.  

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine
Ministry of Physical Planning,
Construction and State Assets

 

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before
printing this message.

prikazati citirane dijelove