Za: Općina Vela Luka

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku:

Popis koji sadrži nazive osnovanih mjesnih samouprava na vašem području.

Ako su mjesne samouprave registrirane pravne osobe, tada vam molim dostavu za svako tijelo i njihov OIB i MB brojeve (dovoljno je dostaviti npr. obavijest o razvrstavanju u NKD 2007 pri DZS).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Općina Vela Luka

KLASA: 008-01/23-01/002
URBROJ: 2117-21-01-1

Vela Luka, 7.2.2023.

Postovani,
na podrucju opcine Vela Luka nema osnovanih mjesnih samouprava.
S postovanjem,

Barbara Mirosevic, dipl.ing.agr.
Visi strucni suradnik za informiranje,
poljoprivredu i gospodarstvo

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
tel: +385 20 295 914
fax: +385 20 813 033
e-mail: [e-mail adresa]
www.velaluka.hr
Facebook

prikazati citirane dijelove