Novinarska akreditacija za narod.hr

Zahtjev za pristup informacijama od Ivan Blažević za Hrvatski sabor, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Hrvatski sabor, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Hrvatski sabor, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1. Da li je portalu narod.hr, izdavača Udruge U ime obitelji, Hrvatski sabor izdao stalnu akreditaciju za izvještavanje iz Hrvatskog sabora?
2. Da li i kojem novinaru ili novinarki portala narod.hr izdana stalna akreditacija za izvještavanje iz Hrvatskog sabora?
3. Da li je i na koje datume izdana dnevna akreditacija za izvještavanje iz Hrvatskog sabora novinarima ili novinarkama portala narod.hr od 1.9.2020. do 29.11.2020.?
4. Da li je i na koje datume izdana izdana dozvola za snimanje ili fotografiranje unutrašnjosti Hrvatskog sabora u posebne svrhe između 1.9.2020. i 29.11.2020.?

Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

S poštovanjem,

Ivan Blažević

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovani gospodine Blaževiću,
u Hrvatskome saboru dana 30. studenoga 2020. zaprimljen je Vaš podnesak, odaslan putem internetske platforme imamopravoznati.org, koji sadrži četiri pitanja na koja ste zatražili odgovore pozivajući se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje: Zakona).
Ukratko, pitate: 1) je li Sabor izdao stalnu akreditaciju portalu narod.hr, 2) je li takvu akreditaciju izdao novinaru (imenom i prezimenom) toga portala, 3) je li i na koje datume izdana dnevna akreditacija novinarima predmetnog portala u razdoblju od 1. rujna do 29. studenoga 2020. te 4) je li u navedenom razdoblju izdana dozvola za snimanje/fotografiranje unutrašnjosti Sabora.
Vezano uz Vaša pitanja, sukladno čl. 23., stavku 1., točki 6 Zakona obavještavamo Vas da se Vaš podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18., stavka 5. Zakona. Naime, člankom 18., stavkom 5. Zakona propisano je: "Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije."
Slijedom navedene odredbe, ostvarivanje prava na pristup informacijama predstavlja pristup gotovoj, postojećoj informaciji i ne predstavlja obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja. U trenutku zaprimanja podneska ne postoji gotov dokument koji bi Vam bilo moguće dostaviti nego bi za davanje odgovora trebalo učiniti uvid u cjelokupan spis, provesti analizu te kreirati novu informaciju.
Sukladno čl. 23., stavku 1., točki 3. dodatno Vas upućujemo na javno objavljene informacije koje se tiču načina rada medija u Hrvatskome saboru u uvjetima primjene epidemioloških mjera Stožera za civilnu zaštitu i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ovdje: https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja....
S poštovanjem,

Vesna Stanković Benak
koordinatorica za službene internetske stranice
službenica za informiranje

Republika Hrvatska
Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb

T.: +385 1 45 69 634
F. +385 1 63 03 415
E. [Hrvatski sabor, Zagreb e-mail za zahtjeve]
W. https://www.sabor.hr

prikazati citirane dijelove