Otvaranje baze podataka - Baza podataka korisnika mjera za poticanje zapošljavanja

Zahtjev za pristup informacijama od Sonja Radočaj za Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) Baza podataka korisnika mjera za poticanje zapošljavanja. Također bih vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Poštovani,

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti je dužno odgovoriti na zahtjev za pristup informacijama u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva te Vas ovim putem ponovno molim da pošaljete slijedeće informacije:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) Baza podataka korisnika mjera za poticanje zapošljavanja. Također bih vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/otvar...

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Krešimir Domjančić,

2 privitaka

Poštovana,

 

u prilogu vam dostavljamo obavijest u vezi vašeg zahtjeva za pristup
informacijama.

 

Srdačan pozdrav!

 

Krešimir Domjančić

savjetnik u Kabinetu ministra

 

[1]MRMS_HR transparent footer

Ulica grada Vukovara 78

HR – 10000 Zagreb

tel: +385 1 6109 009

mob: +385 99 2742 957

e-mail: [2][Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava e-mail za zahtjeve]

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Matijana Salopek,

1 privitaka

Poštovana,

temeljem Vašeg zahtjeva za informacijom koja nam je proslijeđena od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava temeljem članka 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) za dostavu popisa svih poslodavaca koji koriste mjere aktivne politike zapošljavanja, možemo Vas izvijestiti da je popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva do 31. prosinca 2013. godine za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja objavljen na našoj internetskoj stranici www.hzz.hr na linku: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=19186 .
S navedenom dobrom praksom objave podataka a u nastojanju podizanja razine transparentnosti nastavit ćemo i sljedećih godina te je sukladno tome u pripremi objava popisa poslodavaca korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini.

S poštovanjem,

Matijana Salopek
Službenica za informiranje Središnjeg ureda
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Središnji ured
Radnička cesta 1; 10 000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 6126 075
+385 1 6126 079
www.hzz.hr

Ova poruka elektroničke poste je povjerljiva te je strogo zabranjena svaka uporaba, distribucija ili kopiranje ove poruke.

Poštovani,

Zahvaljujem na Vašem odgovoru i poslanom linku. Međutim, u prethodnom zahtjevu je traženo da dostavite podatke (tj. Bazu podataka korisnika mjera za poticanje zapošljavanja) u csv i xls obliku s obzirom da ste, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.
Također, ponovno Vas želim zamoliti da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Matijana Salopek,

Poštovana,

člankom 10. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je tijelo javne vlasti obvezno na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati iste.

Nadalje, člankom 27. stavak 2. Istog Zakona propisano je da u svrhu ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe pri čemu je potrebno istaknuti da svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, ali u skladu s odredbama navedenog Zakona, dakle pod određenim uvjetima.

S obzirom da je Zavod objavio popis na svojim Internet stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku ispunjene su sve obaveze koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Matijana Salopek
Službenica za informiranje Središnjeg ureda
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Središnji ured
Radnička cesta 1; 10 000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 6126 075
+385 1 6126 079
www.hzz.hr

Ova poruka elektroničke poste je povjerljiva te je strogo zabranjena svaka uporaba, distribucija ili kopiranje ove poruke.

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Žalba je poslana povjerenici za informiranje dana 5. rujna 2015.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Dana 8. travnja je zaprimljen odgovor Povjerenice za informiranje vezan za upućenu žalbu.

Utvrđeno je kako je Hrvatski zavod za zapošljavanje postupio u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13) kada je poslao obavijest da su zatražene informacije objavljene na stranici tijela javne vlasti s obzirom da u vrijeme podnošenja zahtjeva nije postojala obveza objave informacija u strojno čitljivom obliku. Povjerenica za informiranje također navodi da je tijelo javne vlasti u međuvremenu uskladilo svoje postupanje sa zakonskim izmjenama i dopunama te su informacije počeli objavljivati na internetskim stranicama u strojno čitljivom obliku.

KLASA: 008-03/15-01/167
URBROJ: 401-01/05-16-04
Zagreb, 1. travnja 2016.