Otvaranje baze podataka - Popis vrtića u RH

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Pravobranitelj za djecu, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Miroslav Schlossberg

Za: Pravobranitelj za djecu

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije prepoznate u Popis vrtića u RH. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Info, Pravobranitelj za djecu, Zagreb

DPR-004-01/15-0065

 

Zagreb, 21. srpnja 2015.

 

 

 

Gospodin Miroslav Schlossberg

e-mail: [1][ZPPI #577 email]

 

 

 

 

 

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama – popis vrtića u RH

-        obavijest, daje se

 

 

 

 

Poštovani,

 

Primili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama, od 21. srpnja 2015.
godine, iz kojeg je vidljivo da tražite dostavu popisa vrtića u RH.

Obavještavamo Vas da Pravobranitelj za djecu ne posjeduje informaciju koju
ste zatražili, odnosno ne raspolaže popisom vrtića u RH. Zbog toga smo Vaš
zahtjev ustupili nadležnom tijelu, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj 25/13) kojim je propisano da je tijelo
koje ne posjeduje zatraženu informaciju dužno zahtjev ustupiti tijelu za
kojeg ima saznanja da zatraženu informaciju posjeduje.

 

S poštovanjem,

 

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

 

                                                                                  
     doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić

 

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #577 email]

Miroslav Schlossberg

Poštovani,

Hvala vam na ustupanju zahtjeva, no moj zahtjev za pravo na pristup informaicjama se odnosio na Adresar vrtica objavljen na vasim stranicama u PDF obliku:
http://www.dijete.hr/hr/dokumenti-mainme...

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije prepoznate u Popis vrtića u RH. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Dodatno, molim vas informaciju s linkom (URL) na mjesto gdje se popis vrtica nalazi na stranicama Portala otvorenih podataka http://data.gov.hr objavljen u XLS ili CSV otvorenom obliku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Info Pravobranitelj, Pravobranitelj za djecu, Zagreb

Vaš e-mail je zaprimljen.

Ured pravobraniteljice za djecu

Info, Pravobranitelj za djecu, Zagreb

DPR-004-01/15-0065

 

Zagreb, 28. srpnja 2015.

 

 

Gospodin Miroslav Schlossberg

e-mail: [1][ZPPI #577 email]

 

 

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama – popis vrtića u RH

-        obavijest, daje se

 

 

Poštovani,

 

Zahvaljujemo na Vašem obraćanju od 23. srpnja 2015. u kojem pojašnjavate
da se Vaš zahtjev odnosio na popis vrtića u RH koji je na stranicama
Pravobranitelja za djecu. Povodom Vašeg pojašnjenja kojim molite da Vam u
elektronskom obliku (CSV, XLS) dostavimo popis vrtića u RH koji se nalazi
na internetskoj stranici Pravobranitelja za djecu, te da Vam dostavimo
link (URL) na mjesto gdje se popis vrtića nalazi na stranicama Portala
otvorenih podataka [2]http://data.gov.hr objavljen u XLS ili CSV otvorenom
obliku, obavještavamo Vas o sljedećem.

Na internetskoj stranici Pravobranitelja za djecu nalazi se popis vrtića u
RH u PDF obliku koji nije nastao u okviru djelovanja Pravobranitelja za
djecu, odnosno kojeg stvaratelj nije Pravobranitelj za djecu.
Pravobranitelj za djecu ne raspolaže tim dokumentom u CSV ili XLS obliku,
niti raspolaže novim i ažuriranim popisom dječjih vrtića u PDF, CSV ili
XLS ili kojem drugom obliku. Radi se o dokumentu iz 2006. godine kojeg je
stvaratelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao nadležno tijelo
koje vodi popis dječjih vrtića u RH. Dakle, radi se informacijama koje su
u određenom trenutku nakon stvaranja dokumenta preuzete od Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta i nisu vlastite informacije Pravobranitelja
za djecu te Pravobranitelj za djecu ne raspolaže njima u drugom obliku,
niti raspolaže ažuriranim podacima. Zahvaljujemo što ste nam ovom prilikom
ukazali na popis koji, s obzirom da nije ažuriran nije niti aktualan za
građane te ćemo ga ukloniti s naše internetske stranice.

Podsjećamo da smo Vaš zahtjev 21. srpnja 2015. proslijedili Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i sporta kako biste dobili relevantan popis dječjih
vrtića u RH.

Radi Vaše informacije, popis dječjih vrtića koji je, vjerujemo, ažuriran
od strane nadležnog Ministarstva, možete pronaći na stranici Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno na sljedećoj poveznici:
[3]http://www.mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?ap....

 

S poštovanjem,

 

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

 

                                                                                  
     doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić

 

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #577 email]
2. http://data.gov.hr/
3. http://www.mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?ap...

Miroslav Schlossberg

Poštovani Info,

Hvala vam na odgovoru.

Pričekati ću odgovor Ministarstva oko pitanja ažurnijeg adresara vrtića.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Info Pravobranitelj, Pravobranitelj za djecu, Zagreb

Vaš e-mail je zaprimljen.

Ured pravobraniteljice za djecu

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zahtjev je podnesen na nadlezno Ministarstvo, link na zahtjev:
http://imamopravoznati.org/request/otvar...