Plan gospodarenja otpadom

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Vinkovci

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Vinkovci

Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo gradsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Pristup info, Grad Vinkovci

1 privitaka

Poštovani,

U privitku se nalazi odgovor na zahtjev za pristup informacijama na ime Ilija Tikvić.
U nastavku se nalaze poveznice na internetsku stranicu na kojoj su javno objavljene tražene informacije.

http://dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan_g...
http://www.vinkovci.hr/f15673/sluzbeno-g...

Lijep pozdrav!

Službenik za informiranje
Danijela Rimac, dipl. iur.
Grad Vinkovci
Bana Jelačića 1
Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove
Tel: 032/337-203
Fax: 032/332-624
[e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove