Plan manifestacija za 2015.godinu

Zahtjev za pristup informacijama od Andreja Bozic za Grad Novigrad

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Grad Novigrad,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Plan manifestacija za 2015.godinu

S poštovanjem,

Andreja Bozic

Grazia Sinosini, Grad Novigrad

2 privitaka

Poštovana,

Dostavljamo Vam traženi Plan manifestacija, ali koristimo priliku da Vas informiramo da je Plan objavljen i dostupan na web stranici Grada u Službenim novinama broj 2/15. Na posljednoj sjednici Gradskog vijeća prihvaćene su dopune Plana manifestacija koje su objavljene u Službenim novinama broj 3/2015.
Dostavljamo u prilogu navedene brojeve službenih novina gdje je Plan manifestacija objavljen.

S poštovanjem,

Grazia Sinosini
Stručni suradnik za opće poslove Ureda gradonačelnika
Collaboratore professionale dell'Ufficio del sindaco
 
Grad Novigrad - Cittanova
Citta' di Novigrad-Cittanova
Veliki trg 1/Piazza Grande 1
52466 Novigrad - Cittanova
Hrvatska-Croazia
Tel. 00 385 52 757 055 int. 120
Fax. 00 385 52 758 260
Mail : [Grad Novigrad e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove