Plan rada za 2017. godinu

Ivona Perić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Koprivnica kao dio skupine poslane na 31 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Razvojna agencija Podravine i Prigorja - PORA

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017. godinu.

S poštovanjem,

Ivona Perić

Melita Bircic, Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Koprivnica

2 privitaka

Poštovani,

 

zahvaljujemo na upitu i u privitku Vam dostavljamo Program rada „PORE“
Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih
aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2017. godinu s
projekcijama za 2018. i 2019. godinu te pripadajući Financijski plan.

 

S poštovanjem,

 

Melita Birčić,

ravnateljica

 

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja

za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti

u Koprivničko-križevačkoj županiji

Florijanski trg 4, Koprivnica

Tel: 048/621-978

Fax: 048/621-957

E-mail: [1][Razvojna agencija Podravine i Prigorja - PORA e-mail za zahtjeve]

Web: [2]www.pora.com.hr

[3]PORA logo

 

References

Visible links
1. mailto:[Razvojna agencija Podravine i Prigorja - PORA e-mail za zahtjeve]
2. http://www.pora.com.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org