Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Zadarska

lorena herceg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Zadarska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Zadarska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav,
Lorena Herceg

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana,

vezano uz Vaš zahtjev ljubazno Vas molimo da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dostavite potrebne podatke (adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva) kako bi Vaš zahtjev bio potpun ili popunite Obrazac 2 koji možete pronaći na poveznici: http://www.mup.hr/main.aspx?id=150586. U suprotnom, na Vaš zahtjev primijeniti će se članak 20. stavak 2. istoga Zakona (nepotpun i/ili nerazumljiv zahtjev).

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: lorena herceg [[ZPPI #517 email]]
Poslano: 19. lipanj 2015. 12:55
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Zadarska

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Zadarska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Zadarska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav,
Lorena Herceg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #517 email]

Je li [Ministarstvo unutarnjih poslova e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Poštovani/a,

Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev elektroničkim putem ,a jednako tako tražiti i odgovor elektroničkim putem. E-mail adresa u ovom slučaju predstavlja adresu za odgovor. Zahtjev predan elektroničkim putem smatra se zahtjevom podnesenim pisanim putem te stoga nema potrebe dostaviti fizičku adresu.

S poštovanjem,

Lorena Herceg

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana gospođo Herceg,
ovom prilikom Vas još jednom molimo da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dostavite potrebne podatke kako bi Vaš zahtjev bio potpun (članak 18. stavak 3.: „pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište“).
Sam odgovor, po zaprimanju potpunog zahtjeva sukladno gore navedenoj odredbi navedenog Zakona, prema Vašem traženju, bit će Vam upućen elektronskim putem.
U slučaju daljnjih nejasnoća vezanih uz primjenu članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da kontaktirate Ured povjerenice za informiranje.

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________

prikazati citirane dijelove

Poštovani/a,

Niže dostavljam zahtjev radi ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija.

● Molim vas da povratno potvrdite primitak ovog zahtjeva odgovorm na ovaj email.
● Molim vas da povratno javite urudžbeni broj ovog predmeta.

Za:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Zadarska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a
prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Zadarska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnijetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznena prijava, privatna tužba, ostalo.

Svrha ponovne uporabe informacija
- nekomercijalno.

Traženi način pristupa informaciji
- ostalo: u otvorenom digitalnom strojno čitljivom formatu (npr. xls ili csv)
- odgovor na ovu e-mail adresu

S poštovanjem,

Lorena Herceg
[osobni podatak]
10 020
Zagreb

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana,
zahvaljujem na nadopuni zahtjeva te Vas izvješćujem kako je Vaš zahtjev urudžbiran pod brojem: 511-01-43/152-50-15.

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: lorena herceg [[ZPPI #517 email]]
Poslano: 19. lipanj 2015. 20:24
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Re: Odgovor: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Zadarska

Poštovani/a,

Niže dostavljam zahtjev radi ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija.

● Molim vas da povratno potvrdite primitak ovog zahtjeva odgovorm na ovaj email.
● Molim vas da povratno javite urudžbeni broj ovog predmeta.

Za:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Zadarska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a
prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Zadarska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnijetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznena prijava, privatna tužba, ostalo.

Svrha ponovne uporabe informacija
- nekomercijalno.

Traženi način pristupa informaciji
- ostalo: u otvorenom digitalnom strojno čitljivom formatu (npr. xls ili csv)
- odgovor na ovu e-mail adresu

S poštovanjem,

Lorena Herceg
[osobni podatak]
10 020
Zagreb

prikazati citirane dijelove

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,
u privitku elektroničke pošte nalazi se obavijest vezano uz Vaš zahtjev.

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: Pitanja MUP
Poslano: 23. lipanj 2015. 14:02
Prima: lorena herceg
Predmet: Odgovor: Odgovor: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Zadarska

Poštovana,
zahvaljujem na nadopuni zahtjeva te Vas izvješćujem kako je Vaš zahtjev urudžbiran pod brojem: 511-01-43/152-50-15.

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: lorena herceg [[ZPPI #517 email]]
Poslano: 19. lipanj 2015. 20:24
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Re: Odgovor: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Zadarska

Poštovani/a,

Niže dostavljam zahtjev radi ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija.

● Molim vas da povratno potvrdite primitak ovog zahtjeva odgovorm na ovaj email.
● Molim vas da povratno javite urudžbeni broj ovog predmeta.

Za:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Zadarska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a
prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Zadarska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnijetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznena prijava, privatna tužba, ostalo.

Svrha ponovne uporabe informacija
- nekomercijalno.

Traženi način pristupa informaciji
- ostalo: u otvorenom digitalnom strojno čitljivom formatu (npr. xls ili csv)
- odgovor na ovu e-mail adresu

S poštovanjem,

Lorena Herceg
[osobni podatak]
10 020
Zagreb

prikazati citirane dijelove