Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Virovitičko-podravska

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Virovitičko-podravska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Virovitičko-podravska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,
vezano uz Vaš zahtjev ljubazno Vas molimo da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13) dostavite potrebne podatke (adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva) kako bi Vaš zahtjev bio potpun
ili popunite Obrazac 2 koji možete pronaći na poveznici: http://www.mup.hr/main.aspx?id=150586.
U suprotnom, na Vaš zahtjev primijeniti će se članak 20. stavak 2. istoga Zakona (nepotpun i/ili nerazumljiv zahtjev).

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #551 email]]
Poslano: 17. srpanj 2015. 11:40
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Virovitičko-podravska

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Virovitičko-podravska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Virovitičko-podravska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #551 email]

Je li [Ministarstvo unutarnjih poslova e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pitanja MUP,

1) Vezano uz Vaš zahtjev da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13) dostavim potrebne podatke
- adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva

Odgovaram:
- iz razloga jer zahtjev podnosim elektronskim putem moja adresa je elektronska adresa putem koje želim primiti tražene informacije.
- moja email adresa nalazi se u potpisu svake moje email poruke a za ovaj specifičan zahtjev izgleda ovako [email address]
- sukladno ZPPI čl.18, st.2 zahtjev podnesen elektroničkim putem smatra se pisanim zahtjevom.

Sukladno načelu pomoći stranci čl.7 Zakona o općem upravnom postupku molim vas pojasnite vaš zahtjev za dostavom adrese te mi objasnite koju adresu za odgovor trebate s obzirom da već komuniciramo elektroničkim putem?

2) Vezano na Vaš zahtjev da popunim Obrazac 2 (http://www.mup.hr/main.aspx?id=150586), ne razumijem vaš zahtjev jer ZPPI ne propisuje ispunjavanje obrasca.

Ovdje se opet pozivam na načelo pomoći stranci čl.7 Zakona o općem upravnom postupku gdje vas molim da pojasnite vaš zahtjev za popunjavanje obrasca i da navedete sukladno kojim propisima je to potrebno?

Prema članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama, žalba se može izjaviti Povjereniku za informiranje kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku od 15 dana, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,
1) Vaš zahtjev će biti zaprimljen kao potpun i točan kada postupite po odredbama navedenim u članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama koji ne propisuje adresu e-pošte već propisuje adresu fizičke osobe.
Sam odgovor, po zaprimanju potpunog zahtjeva, sukladno gore navedenoj odredbi navedenog Zakona, prema Vašem traženju, bit će Vam upućen elektronskim putem.
U slučaju daljnjih nejasnoća vezanih uz primjenu članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da kontaktirate Ured povjerenice za informiranje, kao što je ovo tijelo javne vlasti već i učinilo vezano uz primjenu članka 18. navedenog Zakona.
2) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...
Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13.), ministar uprave donio je Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“, broj 83/14.), kojim je propisao izgled obrazaca vezanih uz ZPPI.
Ukoliko i dalje smatrate da Ministarstvo unutarnjih poslova kao tijelo javne vlasti nije adekvatno odgovorilo na Vaš zahtjev upućujemo Vas da postupite po članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13).

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #551 email]]
Poslano: 17. srpanj 2015. 15:28
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Re: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Virovitičko-podravska

Poštovani Pitanja MUP,

1) Vezano uz Vaš zahtjev da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13) dostavim potrebne podatke
- adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva

Odgovaram:
- iz razloga jer zahtjev podnosim elektronskim putem moja adresa je elektronska adresa putem koje želim primiti tražene informacije.
- moja email adresa nalazi se u potpisu svake moje email poruke a za ovaj specifičan zahtjev izgleda ovako [ZPPI #551 email]
- sukladno ZPPI čl.18, st.2 zahtjev podnesen elektroničkim putem smatra se pisanim zahtjevom.

Sukladno načelu pomoći stranci čl.7 Zakona o općem upravnom postupku molim vas pojasnite vaš zahtjev za dostavom adrese te mi objasnite koju adresu za odgovor trebate s obzirom da već komuniciramo elektroničkim putem?

2) Vezano na Vaš zahtjev da popunim Obrazac 2 (http://www.mup.hr/main.aspx?id=150586), ne razumijem vaš zahtjev jer ZPPI ne propisuje ispunjavanje obrasca.

Ovdje se opet pozivam na načelo pomoći stranci čl.7 Zakona o općem upravnom postupku gdje vas molim da pojasnite vaš zahtjev za popunjavanje obrasca i da navedete sukladno kojim propisima je to potrebno?

Prema članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama, žalba se može izjaviti Povjereniku za informiranje kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku od 15 dana, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pitanja MUP,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija adresa je moja
elektronska adresa putem koje ste zaprimili moj zahtjev.

Postanska adresa nije potrebna za dostavu trazenih informacija
sukladno tumacenju zakona kako navodi Povjerenik za informiranje. A
iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba
dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili
odbacuje zahtjev.

ImamoPravoZnati je javni portal za podnosenje zahtjeva za pristup
informacijama i sukladno Zakon o zaštiti osobnih podataka ne mogu
vam putem ovog javnog portala poslati svoju kucnu adresu.

Na Vas zahtjev dostaviti cu kucnu adresu odvojeno putem privatnog
emaila, a sukladno cl.17. st.2. naznacujem da zelim primiti odgovor
na isti nacin na koji ste zaprimili moj izvorni zahtjev -
elektronskim putem, bez objave mojih osobnih informacija (sukladno
Zakon o zaštiti osobnih podataka).

Ponavljam svoj izvorni PPI zahtjev:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama
koje zaprima OKC policijska uprava Virovitičko-podravska prikazane
po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje
1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz
Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u
elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava
zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za
razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema
policijskim postajama Virovitičko-podravska i prikazano koliko je
proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave
(intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja,
broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema
vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo,
isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan
prijava, privatna tužba, ostalo.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

4.8.2015. Povjereniku za informiranje izjavljena je žalba radi šutnje uprave.

Ured Glavnog Ravnatelja Policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

dostavljamo obavijest vezanu uz Vaš zahtjev.

S poštovanjem,

Ured glavnog ravnatelja policije

Ured Glavnog Ravnatelja Policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine,
priloženo Vam dostavljamo odgovor vezan uz Vaš zahtjev za pristup informaciji. Ljubazno Vas molimo potvrdu primitka ovog e-maila.

S poštovanjem,
Ured glavnog ravnatelja policije

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ured Glavnog Ravnatelja Policije,

Potvrdjujem primitak:
- djelomicnog odgovora s podacima iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Virovitičko-podravska
- rjesenja o odbijanju zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 20. listopada 2015. zaprimljeno je od Povjerenika za informiranje Rjesenje o odbijanju zalbe kao neosnovanu.

KLASA: UP/II=008-07/15-01/405
URBROJ: 401-01/05-15-01

U Rjesenju se navodi da je zalba za sutnju uprave neosnovana jer je tijelo odgovorilo (trazilo je dostavu kucne adrese). Prilikom zaprimanja zalbe, tijelo je dobilo potrebne podatke (moju kucnu adresu) i odgovorili su na zahtjev kao sto se vidi 29. rujna.