Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Hrvatske ceste, Zagreb kao dio skupine poslane na 23 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatske ceste, Zagreb.

Za: Hrvatske ceste, Zagreb
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:

- Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje tijekom 2020. i 2021. (usluge informiranja, usluge objave oglasa i natječaja, sponzorstva i drugo).
- Popis medija s OIB-om s kojima je tijekom 2020. i 2021. sklopljen ugovor o uslugama, uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te razdoblju za koje je sklopljen.
- Iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.
Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Gong

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani,

Zakon o pravu na pristup informacijama, „Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, čl. 18. st. 3. propisuje što treba sadržavati zahtjev za pristup informacijama, a glasi ovako:
„Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.“

Potrebno je dostaviti osobno ime, prezime i poštansku adresu odnosno, u slučaju da zahtjev postavljate u ime pravne osobe, naziv pravne osobe, ime i prezime podnositelja zahtjeva te poštansku adresu odnosno sjedište.

Napominjemo, u slučaju donošenja rješenja o zahtjevu, radi osobne dostave, sukladno čl. 85. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“ br. 47/2009, potrebna je potpuna poštanska adresa podnositelja te nije dovoljna e-mail adresa ili adresa platforme s koje šaljete upit.

S obzirom na navedeno, na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivam Vas da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev podacima koji nedostaju kako bismo po zahtjevu mogli postupati.

Podatke možete dostaviti putem e-pošte.

S poštovanjem,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U privitku je Rješenje o Vašem zahtjevu za pristup informacijama.

Molim Vas potvrdu primitka.

S poštovanjem,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove