Podaci o zabrani prometa za teretna i motorna vozila na mreži državnih cesta

Zahtjev za pristup informacijama od Iris Herman za Hrvatske ceste, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani,

potreban mi je podatak o prometnim znakovima"ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA KOJA VUKU PRIKLJUČNO VOZILO"" (B11) te "ZABRANA PROMETA ZA TERETNI AUTOMOBIL KOJI VUČE PRIKLJUČNO VOZILO"" (B12) na mreži državnih cesta.
Svejedno u kojem formatu (može excel), bitno da sadrži podatke poput koja cesta, dionica, šifra znaka, te geografska širina i dužina.

S poštovanjem,

Iris Herman

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovana gđa Herman,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, „Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, 69/22, čl. 20. st. 2. pozivam Vas da u roku 5 dana ispravite Vaš zahtjev za pristup informacijama na način da nam dostavite Vašu poštansku adresu.

Naime, člankom 18. st. 3. propisano je što pisani zahtjev mora sadržavati, a glasi ovako:
„Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.“

U slučaju da je potrebno donijeti rješenje o zahtjevu nije dovoljna adresa elektroničke pošte radi osobne dostave rješenja sukladno članku 85. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09, 110/21).

Ako se zahtjev usvoji odnosno ne bude potrebe za donošenjem rješenja, informacija će Vam se dostaviti elektronskim putem kojim je zahtjev i zaprimljen.

Lijep pozdrav,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Ivana Bassani

Poštovana gđo Bassani,

moji podaci tj. podaci tvrtke su:

HERE Europe B.V.
Slavonska avenija 1c
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Iris Herman

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

2 privitaka

Poštovana gđa Herman,

 

Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama od 12. listopada 2022.
dostavljamo Vam tražene podatke u privitku.

 

Napominjemo da u Vašem upitu opis znaka i oznaka nisu u skladu.

 

Naime, zatražili ste podatke za oznake B11 i B12, a opisani su kao:

B11 - "ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA KOJA VUKU PRIKLJUČNO VOZILO"

B12 - "ZABRANA PROMETA ZA TERETNI AUTOMOBIL KOJI VUČE PRIKLJUČNO VOZILO"

 

Međutim, B11 označava cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen
promet motornim vozilima koja prevoze opasne tvari sukladno posebnom
propisu dok B12 označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet
za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo, a B13 označava cestu
ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za teretna motorna vozila koja
vuku priključno vozilo.

 

U slučaju da su u privitku podaci koje trebate, molim Vas potvrdu čime će
se Vaš zahtjev za pristup informacijama smatrati usvojenim sukladno Zakonu
o pravu na pristup informacijama, Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22,
čl. 23. st. 1. t. 1.

 

Hvala i lijep pozdrav,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [1][e-mail adresa]

W: [2]www.hrvatske-ceste.hr

[3]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove

Za: Ivana Bassani

Poštovana,

hvala Vam na dostavljenome. Podaci su nam u redu. Molim jedino ako može pojašnjenje koordinata u poslanoj excelici s obzirom da nije u obicajenom formatu. Na sta se odnosi pojedina koordinata...start & end restrictiona ili? Tj. kakav je to koordinatni prikaz?

S poštovanjem,
Iris Herman

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovana gđa Herman,

Provjerit ću s kolegama i javiti Vam čim dobijem povratnu informaciju.

Lijep pozdrav,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovana gđa Herman,

U nastavku šaljem pojašnjenje naše nadležne organizacijske jedinice.

Koordinate su zapisane u HTRS 96 (EPSG:3765) koordinatnom sustavu.
Takav im je ispis u aplikaciji, ali s obzirom na to da nema puno znakova mogu se razdvojiti na X i Y. Pojašnjenje značenja na primjeru jednog znaka:

POINT(498862.0469341906 5137358.067174041)

Prvi dio zapisa unutar zagrade (do razmaka, odnosno bjeline - u ovom slučaju i podebljani tekst) predstavlja X koordinatu, dok drugi dio zapisa (nakon razmaka, odnosno bjeline) predstavlja Y koordinatu.

Je li Vam ovo pojašnjenje od pomoći?

Lijep pozdrav,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Ivana Bassani

Poštovana,

hvala na objašnjenju. Dakle, u tablici je zapravo samo starting point restrikcije, ne i ending. Možete li nam još samo reći što znači kratica g.ž. u tablici.

Unaprijed hvala,

Iris Herman

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovana gđa Herman,

Kratica g.ž. znači granica županije.

Lijep pozdrav,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove