Popis odsjeka za poslove obrane (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo obrane, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo obrane

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Popis odsjeka za poslove obrane. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Ruža Vučić, Ministarstvo obrane, Zagreb

Poštovani,

U vezi s Vašim zahtjevom molim da mi u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama dostavite Vašu adresu.

Lijep pozdrav
Službenica za informiranje
Ruža Vučić

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ruža Vučić,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice nije dozvoljeno slati osobne podatke (kućnu adresu) putem ovog javnog portala.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ruža Vučić, Ministarstvo obrane, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,
U vezi s Vašim zahtjevom za ponovnom uporabom informacija dostavljam Rješenje kojim se odobrava ponovna uporaba tražene informacije.

Lijep pozdrav
Službenica za informiranje
Ruža Vučić

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ruža Vučić,

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 13, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Popis odsjeka za poslove obrane. Također želio bih vas podsjetiti
da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva
za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da
pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 9, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 9. studenog, dali trazeno datoteku no ne i odgovor na:

"...link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Kao sto sam u svom zahtjevu naveo, ponavljam ovdje ponovno, sukladno
clanku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i
NN85/15) duzni ste objavljivati ovakve skupove podataka proaktivno,
sto vi niste ucinili, stoga sam uputio ovaj zahtjev za dopunu.

Vase Rjesenje
KLASA: UP/I032-07/15-01/5
URBROJ: 512M-15-1
Zagreb, 9. studenog 2015.

kojim dostavljate pristup informaciji za ponovnu uporabu, ali nedostaje odgovor na posljednji dio zahtjeva
"sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka."

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ruža Vučić,

Istekao je zakonski rok za dostavu informacija, odnosno očitovanje
o zahtjevu kojeg sam uputio 10. studenog 2015.

Molim Vas da mi bez odgode odgovorite na upućeni zahtjev za dopunu ili ispravak informacije: U protivnom ću biti primoran podnijeti
žalbu Povjerenici za informiranje zbog kršenja ustavnog prava na
pristup informacijama.

U išekivanju odgovora,
S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Ruža Vučić, Ministarstvo obrane, Zagreb

Poštovani,
U vezi s Vašim zahtjevom za dopunom informacije od 10. Studenoga 2015. Izvješćujem Vas da smo 13. Studenoga 2015. traženu informaciju objavili na http://www.morh.hr/hr/karijera-u-morh-u/... , a sama poveznica na Portalu za Otvorene podatke http://data.gov.hr/dataset/popis-odsjeka....
Mišljenja smo da smo navedenim objavama udovoljili Vašem zahtjevu.

Lijep pozdrav
Službenica za informiranje
Ruža Vučić

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ruža Vučić,

Nakon zahtjeva za dopunu nisam zaprimio vas odgovor kojim ste me obavijestili za preostali dio zahtjeva.

Hvala vam na odgovoru i potpuno dostavljenim informacijama.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org