Popis poslovnih prostora u zakupu

Stjepan Zlodi je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Velika Gorica

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Velika Gorica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih popis zakupljenih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Velike Gorice s informacijama o adresi poslovnog prostora, namjeni, površini te iznosu mjesečne najamnine te podaci o trajanju zakupa i zakupniku.

Da li postoji plan da se spomenuti popis objavi (ili je već objavljen) negdje na webu u sklopu strategije otvorenih podataka?

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

GVG Službenik za informiranje, Grad Velika Gorica

Poštovani,
Temeljem članka 20. st. 2., a u svezi sa člankom 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da u roku 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak nadopunite Vaš zahtjev sa Vašom adresom, jer je zahtjev nepotpun, ne sadrži sve podatke podnositelja zahtjeva.

Molim potvrdu primitka e-maila.

S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur
Službenik za informiranje

Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-926
Mail: [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: GVG Službenik za informiranje

Napisali ste:

"Temeljem članka 20. st. 2., a u svezi sa člankom 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da u roku 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak nadopunite Vaš zahtjev sa Vašom adresom, jer je zahtjev nepotpun, ne sadrži sve podatke podnositelja zahtjeva."

Mislim da niste u pravu, e-mail adresa je moja adresa i kao takav zahtjev je potpun.

https://imamopravoznati.org/help/officer...

"E-mail adresa može predstavljati adresu za odgovor. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, zahtjev predan elektroničkim putem smatra se zahtjevom podnesenim pisanim putem. Poštujte želje podnositelja te im odgovorite na jednak način na koji ste zaprimili zahtjev, jer ipak to je najpravednije.
"

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi

GVG Službenik za informiranje, Grad Velika Gorica

2 privitaka

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku Vam dostavljamo odgovor na postavljeni zahtjev vezano za popis zakupljenih poslovnih prostora na u vlasništvu Grada Velike Gorice:
Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 02/13.) uređeno je zasnivanje, prestanak zakupa poslovnog prostora, uvjeti i postupak provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Grada Velike Gorice.
Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Služeni glasnik Grada Velike gorice 03/14.) regulirani su kriteriji za određivanje zakupnine za poslovne prostore. Člankom IV. Zaključka propisano je da zakupnina za atelijere, političke stranke, amaterska, kulturna i sportska društva i organizacije, vjerske, humanitarne i znanstvene ustanove, knjižnice, čitaonice i slično, određuje se u iznosu od 2,00 kn po jednom metru kvadratnom. Prema članku VI. Zaključka za djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru zakupnina se određuje razvrstavanjem prema Tablici bodova za utvrđivanje zakupnine.
U privitku Vam dostavljam gore navedenu Odluku i Zaključak te Popis poslovnih prostora.
Zbog Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) izostavljani su podaci o punim nazivima zakupnika.

S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur
Službenik za informiranje

Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-926
Mail: [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: GVG Službenik za informiranje

Zahvaljujem na odgovoru i podacima koje ste poslali.

S poštovanjem,

Stjepan Zlodi