Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Poreč

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Popis trgovačkih društava u vlasništvu ovog tijela javne vlasti.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
- naziv pravne osobe,
- postotak odnosno udio u vlasništvu gore navedenog tijela,
- sjedište i adresa,
- naziv odgovorne osobe,
- kontakt podaci (email, telefon, telefax).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Vedrana Habereiter, Grad Poreč

1 privitaka

Poštovani,
u privitku se nalazi odgovor Grada Poreča,
na vaš zahtjev za pristup informacijama.

s poštovanjem,

Vedrana Valić
Viša stručna suradnica za
odnose s javnošću i protokol

GRAD POREČ-PARENZO
Obala maršala Tita 5
52440 Poreč-Parenzo
tel. +385 52 451 099
gsm +385 91 4434364
E-mail: [Grad Poreč e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Vedrana Habereiter

Hvala vam na odgovoru.
No izgleda da to nije sve. U sudskom registru ste navedeni kao osnivac i clan uprave tog trgovackog drustva TV Nove: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?...

Zahtjev za dopunu dostavljenih informacija:
Molim vas informaciju o udjelu Grada Poreca u trgovackom drustvu TV Nova.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org