Prijavljeni projekt udruge Jelenko

Zahtjev za pristup informacijama od Ivan Horvat za Općina Vrhovine

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Općina Vrhovine

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), zanimaju me projekti prijavljeni od udruge Jelenko u 2017. godini, a za koje je općina dala novac (potporu), odnosno odobreni su.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

U dobroj volji, bez zle namjere i s ljubavlju.

Ivan Horvat

Referent komunalnih poslova, Općina Vrhovine

Poštovani,
U 2017 godini financirana su dva projekta Udruge Jelenko i to ;

* Bakina škrinjica u iznosu od 50.000,00 kn
* Igraonica za djecu u iznosu od 87.314,50 kn

U izradi su izvješća o radu svih korisnika proračunskih sredstava biti će
razmotrena tijekom 3 mj. na sjednici Općinskog vijeća i nakon toga
objavljena na web stranici Općine Vrhovine, te ćete moći izvršiti uvid u
njih.
Nadam se da sam udovoljila Vašem zahtijevu i u buduće molim Vas ako želite
informaciju molim da zahtijev popunite u skladu s člankom 18 stavak 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama.( ime,prezime i adresu fizičke
osobe podnositelja zahtijeva,tvrtku,odnosno naziv pravne osobe i njezino
sjedište te  podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.
S poštovanjem.
Službenik za informiranje 
Marijana Orešković