Primanja saborskih zastupnika u veljači 2021.

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Hrvatski sabor, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatski sabor, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite podatke Obračuna za isplatu plaće – naknade za veljaču 2021. godine saborskim zastupnicama i zastupnicima:
- Ustrojstvena jedinica
- Radno mjesto
- Osnovica
- Propisani koeficijent
- Minuli rad
- Iznos za isplatu

S poštovanjem,

Gong

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovani, vaš zahtjev je zaprimljen.
Prije pristupanja prikupljanju traženih informacija u svrhu davanja odgovora molimo da, sukladno čl. 20., st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, dostavite ispravak zahtjeva u dijelu u kojem tražite informacije o "ustrojstvenoj jedinici" i "radnom mjestu" budući da obračun zastupničkih (dužnosničkih) plaća takve podatke ne sadrži. Ispravak ste dužni dostaviti u roku od 5 dana računajući od dana zaprimanja zahtjeva za ispravak. Ako u navedenom roku ne dostavite ispravak, budući da se na temelju dostavljenog ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, zahtjev će biti rješenjem odbačen u tom, nerazumljivom dijelu. Hvala na razumijevanju.
S poštovanjem,
Vesna Stanković Benak, službenica za informiranje
[Hrvatski sabor, Zagreb e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: Službenik za informiranje

Poštovana,
Hvala na upozorenju.
Podaci o radnom mjestu i ustrojstvenoj jedinici koje smo tražili tiču se dodatnih funkcija zastupnika u Hrvatskom saboru (predsjednik i predsjedništvo, funkcije u radnim tjelima itd.), a koje utječu na obračun zastupničke plaće.

S poštovanjem,

Gong

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovani, hvala na dopuni/objašnjenju.
U odgovoru na vaš zahtjev bit će sadržani, kako ste tražili, i koeficijenti utvrđeni za određene dužnosnike u Hrvatskome saboru. Člankom 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika određeno je koji su to dužnosnici u Hrvatskome saboru te koji su im utvrđeni koeficijenti za izračun plaće. Pored navedenoga, čl. 29. Poslovnika Hrvatskoga sabora propisano je da predsjednici klubova zastupnika po pravima i obvezama imaju položaj predsjednika radnih tijela.

Poštovani, sukladno čl. 22., stavku 1., podstavcima 2. i 3. Zakona o pravu na pristup informacijama obavještavam vas da smo primorani produžiti rok za davanje odgovora na vaš zahtjev za još 15 dana radi traženja većeg broja različitih informacija te kako bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije. Hvala na razumijevanju.
S poštovanjem,
Vesna Stanković Benak, službenica za informiranje u Hrvatskome saboru
e-mail: [Hrvatski sabor, Zagreb e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,
na temelju čl. 23., stavka 1., podstavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) dostavljam informacije koje ste zatražili zahtjevom za pristup informacijama, kako ih je sa svrhom davanja odgovora priredio i dostavio Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH.
S poštovanjem,

Vesna Stanković Benak
koordinatorica za službene internetske stranice/Služba za medije
službenica za informiranje/Tajništvo Hrvatskoga sabora

Republika Hrvatska
Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb

E. [Hrvatski sabor, Zagreb e-mail za zahtjeve]
W. https://www.sabor.hr

prikazati citirane dijelove