Projektnu dokumentaciju tj broj parkrinih mjesta koji je predviđen za POS naselje Jalkovečka, 42000 Varaždin u ulici Jurije Marić Zagorke.

Dejan Žmuk je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Poštovani Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Broj parkirnih mjesta koji je bio predviđen POS programom koji su provodili prvo APN a zatim JUGS, Varaždin za POS naselje "Jalkovečka" u Varaždinu, s naglaskom na ulicu Marije Jurić Zagorke.

s poštovanjem

Dejan Žmuk
[osobna informacija]
[osobna informacija]
email: [email address]

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani g. Žmuk,

slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15),
a sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 4. istog Zakona, obavještavamo Vas kako slijedi.
Grad Varaždin projekt POS-ovih stanova provodi preko
svoje Agencije, te su stoga oni nadležni za postavljeno pitanje i
trebate se za odgovor obratiti Gradu Varaždinu.

Srdačan pozdrav,                     
______________________________________
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu.

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.