Prošlogodišnji upisi

Zahtjev za pristup informacijama od Filip Matić za Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Dobar dan, učenik sam 4. razreda te me zanima jedna stvar jer ove ću se godine upisati na neki fakultet. Koliko je bodova prošle godine imao zadnji upisan student na smjeru Matematika - Zagreb (Redovni preddiplomski sveučilišni studij) na Vašem fakultetu.

S poštovanjem,

Filip Matić

Dekan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

1 privitaka

Poštovani,

sukladno Vašem traženju u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje PMF-a

Prof. dr. sc. Tomica Hrenar

prikazati citirane dijelove

Dekan, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

1 privitaka

Poštovani,

sukladno Vašem traženju u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje PMF-a

Prof. dr. sc. Tomica Hrenar

prikazati citirane dijelove