Putni troškovi Glavne savjetnice Ministra turizma RH

Danko Vojnovic je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo turizma, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb

Poštovani,

Ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu slijedeće
informacije, vezano uz putne troškove Glavne savjetnice Ministra turizma RH Garija Capellija. Za osobu na recenoj funkciji gdju.Barbaru Mesic zamoljavam tražene podatke u vremenskom razdoblju od veljače 2016. godine.

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenu Glavnu savjetnicu i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenu Glavnu savjetnicu i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.
Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).
Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.
Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Bosiljko Domazet, Ministarstvo turizma, Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA

Klasa:  008-03/18-01/11
Ur.broj: 529-01/8-18-3

Zagreb, 26. 6. 2018.

PREDMET:

Zahtjev za pristup informacijama upuæen elektronièkom poštom (Sent: 09
June 2018 4:27 AM) te (Sent: 09 June 2018 4:52 AM) i urudžbiran 11. 6.
2018. (Klasa 008-03/18-01/11 ; Ur. broj 15-18-02) kojim se traži: (1)
„Zamoljavam pravni akt (ugovor, rjesenje) i visinu mjeseène naknade Glavne
savjetnice Ministra turizma RH. Odnosno radno-pravni status (državna
službenica, namještenica, ugovorna ili vanjska suradnica) za osobu koja se
javnosti predstavlja tom pozicijom. *Na upit saborskog zastupnika o broju
savjetnika èlanova Vlade i Premijera Plenkovica, za Ministarstvo turizma u
2018. godini je objavljeno samo ime savjetnika Veljka Mudrica i visina
naknade. Slijedom recenoga ocekujem odgovor na upit - GLAVNA SAVJETNICA
Ministra turizma Garija Capellija.“ (2) „Poštovani, Ljubazno Vas molim da
dostavite odgovorom na ovu adresu slijedeæe informacije, vezano uz putne
troškove Glavne savjetnice Ministra turizma RH Garija Capellija. Za osobu
na recenoj funkciji gdju.Barbaru Mesic zamoljavam tražene podatke u
vremenskom razdoblju od veljaèe 2016. godine. A. Ukupan broj službenih
putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih
putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju. B. Broj
putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko
razdoblje. C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju. D.
Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom
putovanju. E. Ukupni putni troškovi za navedenu Glavnu savjetnicu i
pratnju po pojedinom službenom putovanju. F. Ukupni troškovi smještaja za
navedenu Glavnu savjetnicu i pratnju po pojedinom službenom putovanju. G.
Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja
po pojedinom službenom putovanju.

ODGOVOR:

Državna službenica Barbara Mesiæ rasporeðena je rješenjem Ministarstva
turizma na radno mjesto Glavne savjetnice ministra.

Plaæa državne službenice utvrðuje se na temelju èlanka 108. Zakona o
državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), a u vezi s odredbom
èlanka 144. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05,
142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13,
38/13, 01/15, 138/15, 61/17).

Tijekom 2017. godine, državna službenica, glavna savjetnica ministra
turizma Barbara Mesiæ ostvarila je sedam domaæih i sedam inozemnih
putovanja, a tijekom 2018. godine dva domaæa i sedam inozemnih putovanja.

Dnevnica za službena putovanja isplaæuje se u skladu s èlankom 49.
Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 112/17 i
12/18), kao i ostali troškovi državnih službenika vezano za službena
putovanja.

Državna službenica, glavna savjetnica ministra turizma Barbara Mesiæ nije
putovala zrakoplovom Vlade RH, a takoðer nema niti pravo na službenu
pratnju, kao ni pravo na troškove reprezentacije u vezi službenih
putovanja.

 

Bosiljko Domazet,

Službenik za informiranje

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Danko Vojnovic je ostavio/la bilješku ()

Hvala na odgovoru.