Putni troškovi za Šipuša, ministra kulture u 12. sazivu Vlade RH za 2015 godinu

Zahtjev za pristup informacijama od Milka Schlossberg za Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Milka Schlossberg

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Berislava Šipuš, ministra kulture u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Milka Schlossberg
[poštanska adresa]

Milka Schlossberg

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Poštovani,
Željela bih povući moj zahtjev s predmetom "Putni troškovi za Šipuša, ministra kulture u 12. sazivu Vlade RH za 2015 godinu" jer je isti odnosno sličan već poslala druga osoba:
http://imamopravoznati.org/request/putni...

S poštovanjem,

Milka Schlossberg

Mario Violić, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Poštovana,

Zaprimili smo vaš mail za povlačenjem zahtjeva s predmetom "Putni troškovi za
Šipuša, ministra kulture u 12. sazivu Vlade RH za 2015 godinu budući je isti već podnesen,

S poštovanjem,

Mario Violić, dipl.iur.

prikazati citirane dijelove