Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Županijski sud u Rijeci

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Županijski sud u Rijeci

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Sandra Damijani, Županijski sud u Rijeci

1 privitaka

ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
26 Su-431/2019

Poštovani,

Povodom Vašeg dopisa od 27. rujna 2019.godine, obavještavamo Vas da je u Županijskom sudu u Rijeci vođen jedan kazneni postupak za kazneno djelo protiv okoliša iz članka 214. stavak 5. KZ/11, te Vam u privitku dostavljamo anonimiziranu pravomoćnu presudu pod poslovnim brojem K-Us-7/2016.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SUDA
Veljko Miškulin, dipl. iur.

Poštovani gospodine Miškulin,

hvala na dostavi zatražene informacije.

S poštovanjem,
Udruga BIOM