Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Općinski sud u Šibeniku

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općinski sud u Šibeniku

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Kristina Guberina, Općinski sud u Šibeniku

1 privitaka

Broj: 26 Su – 1738/19-3
Šibenik, 17. listopada 2019.g.
Udruga BIOM
Predmet: -zahtjev za pristup informacijama,
-informacija, dostavlja se

Povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od dana 04. listopada 2019, a nastavno na Naš telefonski razgovor od dana 16. listopada 2019.g. u privitku Vam dostavljam popis kaznenih predmeta koji su se vodili pred našim sudom, a koji podaci su dobiveni pretragom informacijskog sustava eSpis po člancima 193-214 Kaznenog zakona, a za razdoblje od 2013.g. do danas.

Službenik za informiranje Općinskog suda u Šibeniku
Kristina Guberina
e-mail: [e-mail adresa]
tel: 022 209 100

Za: Kristina Guberina

Poštovana gospođo Guberina,

nastavno na vaš dopis 26 Su – 1738/19-3 molimo vas da nam se dostave sudske odluke za:
- članke 200., 201., 202., 204., 209., 2010. i 2014. po KZ i KZ11, te
- članke 258., 262. po KZ97

Puno hvala na pomoći!

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Za: Kristina Guberina

Poštovana gospođo Guberina,

potvrđujemo da smo jučer (7. siječnja 2020.) zaprimili zatražene sudske odluke. Hvala na pomoći.

S poštovanjem,

Udruga BIOM