Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev je uspješan.

Za: Županijski sud u Velikoj Gorici

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili u prvom ili drugom stupnju radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Lucija Crnković, Županijski sud u Velikoj Gorici

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama od 7. listopada 2019., obavještavam Vas da se pred Županijskim sudom u Velikoj Gorici u razdoblju od 2013. godine do danas, u prvom stupnju nije vodio niti jedan predmet zbog kaznenih djela protiv okoliša iz glave XX Kaznenog zakon. Što se tiče takvih predmeta koji su se pred Županijskim sudom u Velikoj Gorici vodili u drugom stupnju, obavještavam Vas da uvidom u odgovarajuće upisnike takve podatke nismo u mogućnosti utvrditi budući da se drugostupanjski predmeti ne evidentiraju po kaznenim djelima nego po okrivljenicima. Takve podatke možete eventualno zatražiti od Općinskih sudova.

S poštovanjem,

Lucija Crnković,
službenica za informiranje

Za: Lucija Crnković

Poštovana gospođo Crnković,

puno hvala na odgovoru i pruženoj informaciji.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org