Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela iskorištavanja djece i povrede privatnosti

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Općinski sud u Velikoj Gorici kao dio skupine poslane na 73 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Poštovani,

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim Vas da mi u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj zahtjev, dostavite sljedeće dokumete:

Sve odluke donesene u kaznenim postupcima koji su pokrenuti pred Vašim sudom u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,
- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,
- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,
- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,
- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

Molim Vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molim da mi odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Danijela Knežević, Općinski sud u Velikoj Gorici

1 privitaka

Poštovana,

 

Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama u kojem tražite dostavu
pravomoćnih sudskih odluka Općinskog suda u Velikoj Gorici za određeni
vremenski period naznačen u zahtjevu i to radi kaznenih djela  iz članaka:
144 a, 146,  163, 164, 178 i 243 Kaznenog zakona, izvršen je uvid u
aplikaciju E-spis. Provjerom je utvrđeno da je tijekom zatraženog
vremenskog perioda doneseno 29 pravomoćnih odluka , od kojih se 11 odnose
na maloljetne počinitelje navedenih kaznenih djela, 1 odluka se odnosi na
počinitelja koji je bio mlađi punoljetnik i prema kojem se primijenilo
maloljetničko pravo te 17 odluka u kojima su počinitelji bili odrasle
osobe. Kako su kazneni postupci prema maloljetnicima tajni, te kako se
sukladno čl. 34. Zakona o sudovima za mladež odredbe Kaznenog zakona o
javnom objavljivanju presude ne primjenjuju prema maloljetnim
počiniteljima kaznenih djela, u prilogu Vam dostavljamo sudske odluke u
kojima su počinitelji odrasle osobe.

 

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

 

Lijepi pozdrav,

 

Danijela Knežević

Službenica za informiranje

Općinskog suda u Velikoj Gorici.

 

From: Mirko Schmitlechner
Sent: Tuesday, March 8, 2022 1:56 PM
To: Danijela Knežević
Subject: anonimizirano