Suspenzije vozača u 2015. godini

Zahtjev za pristup informacijama od Igor Valentin za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Zagrebački holding - Podružnica ZET

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1.) Odluka, pravilnik ili drugi dokument kojim Zagrebački holding ili ZET propisuje postupak, razloge i uvjete u kojima se vozač javnog prijevoza može staviti u suspenziju (drugim riječima "isključenje s rada (tzv. lockout)").

2.) Broj vozača javnog prijevoza koji su bili suspendirani u 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. godini prikazano ukupno za svaku godinu (ukupno X vozača u Y godini).

3.) Ukupan broj djelatnika koji su vozili u javnom prijevozu u 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. godini prikazano ukupno za svaku godinu (ukupno X djelatnika u Y godini).

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 032/2015), a prije njega Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 066/2010) i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 037/2011) propisuju da poslodavac treba voditi evidenciju za stavku "vrijeme isključenja s rada (lockout)" / "sati isključenja s rada" te druge podatke.

Ističem da se ne traže osobni podaci, već ukupni podaci po godini.

Tražene informacije ljubazno dostavite elektronskim putem odgovorom na ovu adresu u zakonski propisanom roku.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25., stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,
šaljem Vam djelomično prihvaćen zahtjev o pravu na pristup informacijama.

Zagrebački holding d.o.o. na temelju članka 23. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN br,47/09), a povodom zahtjeva korisnika prava na pristup informacijama tvrtke Komop d.o.o., zastupane po odvjetničkom društvu Golubić i partneri, pristigao 5. 10. 2016, u predmetu ostvarivanja prava pristupa informaciji, donosi

RJEŠENJE

Djelomično se prihvaća se zahtjev Igora Valentina, koji je 11. 9. 2016. putem e-mail adrese [ZPPI #1939 email] uputio Zahtjev za pristup informacijama te mu se dostavljaju odgovori na tri potpitanja kako slijedi.

- Ad1 Zahtjeva: temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zatražena je dostava informacija o odluci, pravilniku ili drugom aktu kojim Zagrebački holding ili Podružnica ZET propisuje postupke i uvjete u kojima se vozač javnog prijevoza može staviti u suspenziju (drugim riječima - podnositelja zahtjeva "isključenje s rada - tzv. lockout-što nisu sinonimi).
Prema Zakonu o radu nije predviđena suspenzija radnika zbog povrede obveza iz radnog odnosa .
Shodno tome udaljenje - suspenziju ne propisuju niti normativni akti ni pojedinačne odluke podružnice.
Dakle, s obzirom da suspenzija nije predviđena Zakonom o radu i normativnim aktima, niti jednog vozač javnog prijevoza nije bio suspendiran.
Jedina mogućnost udaljenja radnika s rada je u slučaju teške povrede radne obveze kada se radniku otkazuje Ugovor o radu.
Tada poslodavac može odrediti da radnik za vrijeme trajanja otkaznog roka ne radi tj. u situaciji kada poslodavac nije zainteresiran da radnik odrađuje otkazni rok , već od istog zahtjeva prestanak rada prije isteka otkaznog roka ,za koje vrijeme mu poslodavac isplaćuje naknadu plaće kao da je radio i priznaje sva prava koja proizlaze iz radnog odnosa do isteka otkaznog roka.
Daljnja mogućnost udaljenja radnika s rada je ona kad je isti pod utjecajem alkohola, međutim ni tu se ne radi o suspenziji u smislu zakonskih odredbi.
Lockout o kojem govori podnositelj zahtjeva je institut Zakona o radu (čl.213), a govori o isključenu radnika s rada u odgovoru na započeti štrajk.
Obzirom u razdobljima navedenim u zahtjevu u Podružnici ZET nije bilo organiziranog štrajka, nije moglo doći ni do isključenja radnika s rada po toj osnovi Zakona o radu (lockout).

- Ad2 Zahtjeva: Slijedom navedenog, ne može se odgovoriti ni na dio zahtjeva kojim je tražen broj suspendiranih vozača od 2010.-2015. godine- pojedinačno i ukupno.

- Ad3 Zahtjeva: dostavlja se ukupan broj djelatnika – vozača za tražene godine.

Obrazloženje:
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. je, sukladno čl. 5. st. 1. toč. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) tijelo javne vlasti, pa, samim time, i obveznik primjene navedenog zakona te ne postoje zapreke za dostavu traženih informacija. Budući da dio informacija Zagrebački holding d.o.o. ne posjeduje, očitujemo se kao u gore navedenom.

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

Disclaimer:

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Hvala!

This e-mail isconfidentialandmayalsocontainprivilegedinformation. Ifyou are nottheintendedrecipient, you are notauthorised to read, print, save, processordisclosethismessage. Ifyouhavereceivedthismessagebymistake, pleaseinformthesenderimmediatelyanddeletethis e-mail, itsattachmentsandanycopies. Zagrebački holding d.o.o. doesnot take anyresponsibilitywithregards to anypossibleinaccuracyofany data containedinthis e-mail ifsuch data do notrelate to theregisteredoperationsof Zagrebački holding d.o.o. Theopinionsexpressedinthis e-mail do notnecessarilyreflecttheofficialpositionsof Zagrebački holding d.o.o.
Thankyou!

prikazati citirane dijelove

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Šaljem ispravak rješenja. Zabunom je ostalo pogrešno ime. Isprika!!!

Poštovani,
šaljem Vam djelomično prihvaćen zahtjev o pravu na pristup informacijama.

Zagrebački holding d.o.o. na temelju članka 23. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN br,47/09), a povodom zahtjeva korisnika prava na pristup informacijama Igora Valentina, koji je 11. 9. 2016. putem e-mail adrese [ZPPI #1939 email] uputio Zahtjev za pristup informacijama, u predmetu ostvarivanja prava pristupa informaciji, donosi

RJEŠENJE

Djelomično se prihvaća se zahtjev Igora Valentina, koji je 11. 9. 2016. putem e-mail adrese [ZPPI #1939 email] uputio Zahtjev za pristup informacijama te mu se dostavljaju odgovori na tri potpitanja kako slijedi.

- Ad1 Zahtjeva: temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zatražena je dostava informacija o odluci, pravilniku ili drugom aktu kojim Zagrebački holding ili Podružnica ZET propisuje postupke i uvjete u kojima se vozač javnog prijevoza može staviti u suspenziju (drugim riječima - podnositelja zahtjeva "isključenje s rada - tzv. lockout-što nisu sinonimi).
Prema Zakonu o radu nije predviđena suspenzija radnika zbog povrede obveza iz radnog odnosa .
Shodno tome udaljenje - suspenziju ne propisuju niti normativni akti ni pojedinačne odluke podružnice.
Dakle, s obzirom da suspenzija nije predviđena Zakonom o radu i normativnim aktima, niti jednog vozač javnog prijevoza nije bio suspendiran.
Jedina mogućnost udaljenja radnika s rada je u slučaju teške povrede radne obveze kada se radniku otkazuje Ugovor o radu.
Tada poslodavac može odrediti da radnik za vrijeme trajanja otkaznog roka ne radi tj. u situaciji kada poslodavac nije zainteresiran da radnik odrađuje otkazni rok , već od istog zahtjeva prestanak rada prije isteka otkaznog roka ,za koje vrijeme mu poslodavac isplaćuje naknadu plaće kao da je radio i priznaje sva prava koja proizlaze iz radnog odnosa do isteka otkaznog roka.
Daljnja mogućnost udaljenja radnika s rada je ona kad je isti pod utjecajem alkohola, međutim ni tu se ne radi o suspenziji u smislu zakonskih odredbi.
Lockout o kojem govori podnositelj zahtjeva je institut Zakona o radu (čl.213), a govori o isključenu radnika s rada u odgovoru na započeti štrajk.
Obzirom u razdobljima navedenim u zahtjevu u Podružnici ZET nije bilo organiziranog štrajka, nije moglo doći ni do isključenja radnika s rada po toj osnovi Zakona o radu (lockout).

- Ad2 Zahtjeva: Slijedom navedenog, ne može se odgovoriti ni na dio zahtjeva kojim je tražen broj suspendiranih vozača od 2010.-2015. godine- pojedinačno i ukupno.

- Ad3 Zahtjeva: dostavlja se ukupan broj djelatnika – vozača za tražene godine.

Obrazloženje:
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. je, sukladno čl. 5. st. 1. toč. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) tijelo javne vlasti, pa, samim time, i obveznik primjene navedenog zakona te ne postoje zapreke za dostavu traženih informacija. Budući da dio informacija Zagrebački holding d.o.o. ne posjeduje, očitujemo se kao u gore navedenom.

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

Disclaimer:

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Hvala!

This e-mail isconfidentialandmayalsocontainprivilegedinformation. Ifyou are nottheintendedrecipient, you are notauthorised to read, print, save, processordisclosethismessage. Ifyouhavereceivedthismessagebymistake, pleaseinformthesenderimmediatelyanddeletethis e-mail, itsattachmentsandanycopies. Zagrebački holding d.o.o. doesnot take anyresponsibilitywithregards to anypossibleinaccuracyofany data containedinthis e-mail ifsuch data do notrelate to theregisteredoperationsof Zagrebački holding d.o.o. Theopinionsexpressedinthis e-mail do notnecessarilyreflecttheofficialpositionsof Zagrebački holding d.o.o.
Thankyou!

prikazati citirane dijelove

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

U PRIVITKU ŠALJEM I UKUPAN BROJ VOZAČA ZET-A
Lp,
mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

prikazati citirane dijelove