Ugovor o radu direktora

Zahtjev za pristup informacijama od Slobodan Obradović za Komunalac, Županja

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Komunalac, Županja
Molim vas da mi dostavite:
- kopiju važećeg ugovora o radu direktora firme i iznos njegove bruto mjesečne plaće
- kopiju važećeg ugovora (ili anex ugovora) savjetnika
- imena članova nadzornog odbora
- iznos mjesečne naknade članovima nadzornog odbora
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja
[osobni podaci uklonjeni]

Tanja Dec, Komunalac, Županja

3 privitaka

Poštovani,
Sukladno Vašem Zahtjevu, u privitku e-maila dostavljamo traženo.

S poštovanjem!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove