Upit o podacima iznesenim u Izvješću ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini

Zahtjev za pristup informacijama od Centar za mirovne studije za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb.

Centar za mirovne studije

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani/a,

u ime Centra za mirovne studije obraćam vam se upitom za pojašnjenja Izvješća ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini, odnosno za pojašnjenja pojmova, dijelova Izvješća i statistike koja je u njemu iznesena.

1. Molimo vas za pojašnjenje razlike između ovih brojčanih podataka, odnosno točan podatak koliko je tražitelja međunarodne zaštite bilo u 2016. godini, koliko je odobrenih azila i supsidijarnih zaštita u 2017. godini te statistike koje ste upotrijebili kao izvore za te rečenice. Naime;
- na stranici 114. navodite „ Za 15,5% bilo je manje tražitelja međunarodne zaštite, njih 1.887 (2016. - 2.233). Međunarodna zaštita je odobrena za 183 osobe, a za 28 osoba odobrena je supsidijarna zaštita.“
- Dok na stranici 122. i 123. navodite “U odnosu na 2016. godinu (1.968 tražitelja azila), u 2017. godini bilo je 1.887 tražitelja azila, što je manje za 4,12%. Azil je odobren za 185 osoba, a za još 16 tražitelja azila odobrena je supsidijarna zaštita.”

2. Na 114. stranici Izvješća navodi se sljedeće: “U nezakonitom ulasku otkrivene su 1.962 osobe, 550 osoba procesuirano je zbog pokušaja nezakonita izlaska iz Republike Hrvatske, iz inozemstva su vraćene 553 osobe, a u dubini teritorija zatečene su 1.743 osobe.”

Molimo Vas za sljedeća pojašnjenja budući da iz navedene rečenice nije jasno o kojim osobama se govori:
- Kako definirate „otkrivene su“ u kontekstu ove rečenice? Što je nakon "otkrivanja" bilo s tim osobama odnosno temeljem kojeg nacionalnog ili nadnacionalnog tj. međunarodnog akta se postupalo?
- Kako definirate „iz inozemstva su vraćene" u kontekstu navedene rečenice? U kojem pravnom statusu su vraćene? Na temelju kojeg nacionalnog ili nadnacionalnog tj. međunarodnog akta su vraćene?
- Kako definirate „ zatečene su" u kontekstu navedene rečenice? U kojem pravnom statusu su bile te tzv. zatečene osobe? Što se s tim tzv. zatečenim osobama dogodilo nakon što su "zatečene"?

3. Na stranici 115. navodite statistiku nezakonitih migranata te broj maloljetnika u okviru tog broja. Molimo vas za definiciju pojma „nezakonitog migranta“ koju ste koristili za potrebe ovog Izvješća.

4. Vezano za navode na 124. stranici “Tijekom listopada i studenog 2017. godine Republika Hrvatska je odlukom o prihvaćanju prihvatila 60 osoba (40 je osoba pristalo na preseljenje u Hrvatsku, a ostali su odustali zbog osobnih razloga) te im je odobren azil. ”

Molimo vas pojašnjenje:
- Znači li to da je za svih 60 osoba odobren azil, iako je od tog broja njih 20 odustalo zbog osobnih razloga?
- Jesu li tih 20 osoba „odustali“ od preseljenja ili od traženja azila?
- Smatra li Republika Hrvatska da je prema odluci o prihvaćanju preseljeno (odobren azil) ukupno 60 ili 40 osoba tijekom listopada i studenog 2017.?

Uz to, molimo vas za pojašnjenje vezano za sljedeću rečenicu na toj stranici „U studenom je prihvaćeno još 78 državljana Sirije od kojih je na preseljenje pristalo 36 osoba (ostali su odustali zbog osobnih razloga).“
- Kolika je brojka koju Republika Hrvatska koristi kad izvještava o broju preseljenih u studenome? Uzima li se brojka 78 ili 36 osoba?

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    OutlookEmoji 1488369328612 PastedImage.png

    6K Download

Poštovani,  

zaprimili smo vaš upit podnesen s portala ''imamopravoznati'' na kojem se
zaprimaju zahtjevi za pristup informacijama, sukladno važeæem Zakonu o
pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' 25/13 i 85/15). S tim u
svezi obavještavamo vas kako u vašem upitu tražite pojašnjenja, tumaèenja
i objašnjenja, a što se sukladno èlanku 18. stavku 5. Zakona o pravu na
pristup informacijama  ne smatra zahtjevom za pristup informacijama,
stoga odredbe navedenog zakona u konkretnom sluèaju nisu primjenjive.

Meðutim, skreæemo pozornost na èinjenicu da je dana 05. rujna 2018.
godine, upit identiènog sadržaja veæ poslan na adresu: [MUP e-mail za zahtjeve] od
strane predstavnice Centra za mirovne studije gospoðe Julije Kranjec s
e-mail adrese: [1][e-mail adresa] .

Isti je odmah proslijeðen nadležnim ustrojstvenim jedinicama ovog
Ministarstva u rad i na nadležno postupanje, a u svrhu davanja odgovora
stranci.

S obzirom da se u ovom sluèaju ne radi o zahtjevu za pristup
informacijama, veæ o klasiènom upitu, te da je identièan upit veæ jednom
zaprimljen u ovom Ministarstvu i dan u rad, po zaprimanju
odgovora nadležnih ustrojstvenih jedinica ovog Ministarstva žurno æemo ga
dostaviti na adresu predstavnice Centra za mirovne studije Julije
Kranjec. 

S poštovanjem,

[2]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošæu/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [3][MUP e-mail za zahtjeve]

                      [4]www.mup.hr 

   

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Centar za mirovne studije
<[ZPPI #6597 email]>
Poslano: 20. rujna 2018. 18:23
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Upit o podacima iznesenim u Izvješæu ministra unutarnjih poslova
o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini
 
     Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
    
     Poštovani/a,
    
     u ime Centra za mirovne studije obraæam vam se upitom za
     pojašnjenja Izvješæa ministra unutarnjih poslova o obavljanju
     policijskih poslova u 2017. godini, odnosno za pojašnjenja pojmova,
     dijelova Izvješæa i statistike koja je u njemu iznesena.
    
     1. Molimo vas za pojašnjenje razlike izmeðu ovih brojèanih
     podataka, odnosno toèan podatak koliko je tražitelja meðunarodne
     zaštite bilo u 2016. godini, koliko je odobrenih azila i
     supsidijarnih zaštita u 2017. godini te statistike koje ste
     upotrijebili kao izvore za te reèenice. Naime;
     - na stranici 114. navodite „ Za 15,5% bilo je manje tražitelja
     meðunarodne zaštite, njih 1.887 (2016. - 2.233). Meðunarodna
     zaštita je odobrena za 183 osobe, a za 28 osoba odobrena je
     supsidijarna zaštita.“
     - Dok na stranici 122. i 123. navodite “U odnosu na 2016. godinu
     (1.968 tražitelja azila), u 2017. godini bilo je 1.887 tražitelja
     azila, što je manje za 4,12%. Azil je odobren za 185 osoba, a za
     još 16 tražitelja azila odobrena je supsidijarna zaštita.”
    
     2. Na 114. stranici Izvješæa navodi se sljedeæe: “U nezakonitom
     ulasku otkrivene su 1.962 osobe, 550 osoba procesuirano je zbog
     pokušaja nezakonita izlaska iz Republike Hrvatske, iz inozemstva su
     vraæene 553 osobe, a u dubini teritorija zateèene su 1.743 osobe.”
    
     Molimo Vas za sljedeæa pojašnjenja buduæi da iz navedene reèenice
     nije jasno o kojim osobama se govori:
     - Kako definirate „otkrivene su“ u kontekstu ove reèenice? Što je
     nakon "otkrivanja" bilo s tim osobama odnosno temeljem kojeg
     nacionalnog ili nadnacionalnog tj. meðunarodnog akta se postupalo?
     - Kako definirate „iz inozemstva su vraæene" u kontekstu navedene
     reèenice? U kojem pravnom statusu su vraæene? Na temelju kojeg
     nacionalnog ili nadnacionalnog tj. meðunarodnog akta su vraæene?
     - Kako definirate „ zateèene su" u kontekstu navedene reèenice? U
     kojem pravnom statusu su bile te tzv. zateèene osobe? Što se s tim
     tzv. zateèenim osobama dogodilo nakon što su "zateèene"?
    
     3. Na stranici 115. navodite statistiku nezakonitih migranata te
     broj maloljetnika u okviru tog broja. Molimo vas za definiciju
     pojma „nezakonitog migranta“ koju ste koristili za potrebe ovog
     Izvješæa.
    
     4. Vezano za navode na 124. stranici “Tijekom listopada i studenog
     2017. godine Republika Hrvatska je odlukom o prihvaæanju prihvatila
     60 osoba (40 je osoba pristalo na preseljenje u Hrvatsku, a ostali
     su odustali zbog osobnih razloga) te im je odobren azil. ”
    
     Molimo vas pojašnjenje:
     - Znaèi li to da je za svih 60 osoba odobren azil, iako je od tog
     broja njih 20 odustalo zbog osobnih razloga?
     - Jesu li tih 20 osoba „odustali“ od preseljenja ili od traženja
     azila?
     - Smatra li Republika Hrvatska da je prema odluci o prihvaæanju
     preseljeno (odobren azil) ukupno 60 ili 40 osoba tijekom listopada
     i studenog 2017.?
    
     Uz to, molimo vas za pojašnjenje vezano za sljedeæu reèenicu na toj
     stranici „U studenom je prihvaæeno još 78 državljana Sirije od
     kojih je na preseljenje pristalo 36 osoba (ostali su odustali zbog
     osobnih razloga).“
     - Kolika je brojka koju Republika Hrvatska koristi kad izvještava o
     broju preseljenih u studenome? Uzima li se brojka 78 ili 36 osoba?
    
     S poštovanjem,
    
     Centar za mirovne studije
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #6597 email]
    
     Je li [MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeæi ovaj obrazac:
     [5]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, proèitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posveæenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
4. http://www.mup.hr/
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...