Upit za upisne kvote

Roko Maršić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Dobar dan,
ove godine planiram upis na FER te me zanima jedna konkretna stvar.
Koliko je bodova prošle godine (2019.) imao zadnji upisani student na smjeru Računarstvo - (Redovni preddiplomski sveučilišni studij) na vašem fakultetu.

S poštovanjem,

Roko Maršić

Stela Markotić,

Poštovani,
Provjerite mail adresu.
Vaš upit je došao na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije a ne na Fakultet elektrotehnike i računarstva.
Lp

Stela Markotić dipl.iur.
Tajnik
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4597 281
Fax: 01 4597 260

Sent request to Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva again, using a new contact address.

Iva Piški, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Poštovani,

u skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) svi studenti upisuju preddiplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo, nema smjera Računarstvo na prvoj godini preddiplomskog studija, već se nakon prve godine, studenti opredjeljuju i upisuju ili studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija ili studijski program Računarstvo.

Od studenata koji su ostvarili pravo upisa na preddiplomski studij u ak.godini 2019./2020. putem državne mature najslabije rangirani student ostvario je 722,4 boda.

Srdačan pozdrav,

Iva Piški, dipl. iur.
Službenica FER-a za informiranje

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]> U ime pošiljatelja Roko Maršic
Poslano: 30. listopada 2019. 23:31
Primatelj: Informiranje <[FER e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Upit za upisne kvote

Za: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Dobar dan,

ove godine planiram upis na FER te me zanima jedna konkretna stvar.

Koliko je bodova prošle godine (2019.) imao zadnji upisani student na smjeru Računarstvo - (Redovni preddiplomski sveučilišni studij) na vašem fakultetu.

S poštovanjem,

Roko Maršić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[e-mail adresa]

Je li [FER e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava

http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:

http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Iva Piški, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Poštovani,

u skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) svi studenti upisuju preddiplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo, nema smjera Računarstvo na prvoj godini preddiplomskog studija, već se nakon prve godine, studenti opredjeljuju i upisuju ili studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija ili studijski program Računarstvo.

Od studenata koji su ostvarili pravo upisa na preddiplomski studij u ak.godini 2019./2020. putem državne mature najslabije rangirani student ostvario je 722,4 boda.

Srdačan pozdrav,

Iva Piški, dipl. iur.
Službenica FER-a za informiranje

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]> U ime pošiljatelja Roko Maršic
Poslano: 30. listopada 2019. 23:31
Primatelj: Informiranje <[FER e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Upit za upisne kvote

Za: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Dobar dan,

ove godine planiram upis na FER te me zanima jedna konkretna stvar.

Koliko je bodova prošle godine (2019.) imao zadnji upisani student na smjeru Računarstvo - (Redovni preddiplomski sveučilišni studij) na vašem fakultetu.

S poštovanjem,

Roko Maršić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[e-mail adresa]

Je li [FER e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava

http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:

http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------