Upravljanje reklamnim površinama u prostoru Doma zdravlja

Jurica Mikulić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim Vas dostavu sljedećih informacija:

- Kojim je tvrtkama Dom zdravlja ustupio pravo da upravljaju reklamnim površinama (npr. reklamni plakati, digitalni ekrani) u prostorima Doma zdravlja?
- Molim da mi dostavite Ugovore koje Dom zdravlja ima sklopljene s navedenim tvrtkama
- koliko se takvih površina pojedinog tipa (plakati odnosno digitalni ekrani) nalazi u prostorima Doma zdravlja?
- ukoliko Dom zdravlja za to prima naknadu, koje iznose je po toj osnovi Dom zdravlja uprihodio u 2019., 2020. i 2021. godini?

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

1 privitaka

Poštovani,

 

Temeljem Vašeg zahtjeva zaprimljenog dana 23.03.2022. g., dostavljamo Vam
podatak o sklopljenim ugovorima za upravljanje reklamnim površinama:

 1. Outdoor Akzent d. o. o. , Zagreb, Krapinska 27 – Ugovor za reklamne
uređaje na lokalitetima u Rijeci, Osječka 72/I, Krešimirova 52 a,
Ivana Žorža 5 a, Martina Kontuša 18, Kumičićeva 8, Laginjina 22

Naknada Domu zdravlja PGŽ iznosi 400 Eura po jednom reklamnom uređaju, u
kunskoj protuvrijednosti po tečaju HNB.

 2. B1 PLAKATI d. o. o., Zagreb, Petrova 21 – Ugovor o postavljanju i
održavanju edukativno-promotivnih B1 panoa - na lokalitetima u
Ispostavi Rijeka – u iznosu od 13.671,88 kn godišnje, u Ispostavi
Opatiji – u iznosu od 1.953,13 kn godišnje i u Ispostavi Crikvenica –
iznos naknade 1.302,08 kn godišnje.

Uz poštovanje,

 

Povjerenik za informiranje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

 

 

Ravnateljstvo Doma zdravlja Primorsko goranske županije

                           

[1]E-mail potpis

                     t   +385 51 666 001, +385 51 666 002

                     f   +385 51 337 405

                     [2][e-mail adresa]

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili
subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku
greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene
privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo
prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci
trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj,
stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno
stavove DZ PGŽ. DZ PGŽ ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it
are confidential and intended solely for individuals or entities which
they are addressed to. If you have received this email message in error,
please notify the sender and permanently remove the message and all
attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution
of all or a part of information contained herein to or by third parties is
prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions
presented in this message are solely those of the author and do not
necessarily represent the views and opinions of DZ PGZ.DZ PGZ accepts no
liability for any potential damage caused by this message and files
attached to it.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]

Za: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Poštovani,

Hvala Vam na poruci.

Molio bih Vas pojašnjenje, naknada od 400 Eura po jednom reklamnom uređaju koju spominjete u slučaju tvrtke Outdoor Akzent d.o.o. je godišnja naknada?

Dodatno, molio bih Vas odgovor i na druga pitanja iz mojeg inicijalnog zahtjeva, konretno:

- Molim da mi dostavite Ugovore koje Dom zdravlja ima sklopljene s navedenim tvrtkama
- koliko se takvih površina pojedinog tipa (plakati odnosno digitalni ekrani) nalazi u prostorima Doma zdravlja? Ukoliko nemate podatak o točnim brojevima, molio bih Vas makar okviran broj.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

3 privitaka

 

Poštovani,

 

 

Temeljem Vaših dopisa od dana 23.03.2022. g. i 30.03.2022. g. ,
dostavljamo Vam zatražene Ugovore za upravljanje reklamnim površinama sa:

o Outdoor Akzent d. o. o. , Zagreb, Krapinska 27
o B1 PLAKATI d. o. o., Zagreb, Petrova 21

U njima ćete pronaći sve zatražene informacije.

 

Uz poštovanje,

 

 

Povjerenik za informiranje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

 

 

 

Ravnateljstvo Doma zdravlja Primorsko goranske županije

                           

[1]E-mail potpis

                     t   +385 51 666 001, +385 51 666 002

                     f   +385 51 337 405

                     [2][e-mail adresa]

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili
subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku
greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene
privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo
prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci
trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj,
stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno
stavove DZ PGŽ. DZ PGŽ ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER:The contents of this email as well as any files attached to it
are confidential and intended solely for individuals or entities which
they are addressed to. If you have received this email message in error,
please notify the sender and permanently remove the message and all
attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution
of all or a part of information contained herein to or by third parties is
prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions
presented in this message are solely those of the author and do not
necessarily represent the views and opinions of DZ PGZ.DZ PGZ accepts no
liability for any potential damage caused by this message and files
attached to it.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]

Za: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Poštovani,

Puno hvala na brzom odgovoru i dostavljenim informacijama.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić