Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivan Lacković Croata, Kalinovac

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Slavica Lacković,

2 privitaka

Poštovani,
temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo Vam tražene informacije u elektronskom
obliku za tekuću školsku godinu.
1. Datum ustrojavanja Vijeće roditelja OŠ I.L. Croata Kalinovac: 26. rujna
2017.
2. Broj članova Vijeća roditelja OŠ I.L. Croata Kalinovac : 8 članova
3. Predsjednica vijeća roditelja je gospođa Sanja Miklić a zamjenik
predsjednice je gospodin Hrvoje Mlakar.
4. Članica vijeća roditelja izabrana za predstavnika vijeća roditelja u
školskom odboru je gospođa Sanja Miklić
5. Datumi zasjedanja vijeća roditelja su 26. rujna 2017. i 02. studenog
2017.
6. Zapisnici se nalaze u privitku ovog e-maila.
S poštovanjem,
tajnica i računovođa
OŠ I.L. Croata Kalinovac
osoba zadužena za informiranje
Slavica Lacković 
telefon: 048/814-510
Dana 12. prosinca 2017. u 20:19 Igor Valentin
<[1][ZPPI #5171 email]> je napisao/la:

     Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivan Lacković Croata,
     Kalinovac

     Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
     2017/2018

     Poštovani,
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za tekuću školsku godinu 2017/2018:

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
     (čl. 137, st. 3 Zakona)

     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #5171 email]

     Je li [3][Osnovna škola Ivan Lacković Croata, Kalinovac e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
     pristup informacijama zahtjeve za Osnovna škola Ivan Lacković
     Croata, Kalinovac? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
     obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #5171 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Osnovna škola Ivan Lacković Croata, Kalinovac e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...