Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

OS IG Kovacica Vrbovsko, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Poštovani,

u privitku dostavljamo tražene informacije:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija dostavljamo
informacije kako slijedi:

1.) Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 14.11.2016.
godine. Početkom svake školske godine utvrđuje se sastav i
verificiraju se novi članovi Vijeća.

2.) Broj članova Vijeća roditelja u školskoj 2017./2018. godini – 27 članova.

3.) Predsjednica Vijeća roditelja je Martina Čivrag, a zamjenica
predsjednice Danijela Rajič.

4.) Izabrani predstavnik roditelja u Školskom odboru je Martina Čivrag.

5.) Datumi zasjedanja Vijeća roditelja: 14.11.2016., 6.02.2017., 27.09.2017.

6.) Zbog zaštite osobnih podataka učenika i roditelja iste nismo u
mogućnosti dostaviti, ali se isti mogu pregledati u školi.

7.) Prijedlozi Vijeća roditelja su u Zapisniku kao i odgovori
ravnatelja na iste.

S poštovanjem,

Nensi Marijanović

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5698 email]>:

prikazati citirane dijelove

Nensi Marijanović
OŠ Ivana Gorana Kovačića
51326 Vrbovsko,Kralja Tomislava 18
tel. 051/875-263

OS IG Kovacica Vrbovsko, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Poštovani,

u privitku dostavljamo tražene informacije:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija dostavljamo
informacije kako slijedi:
1.) Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 14.11.2016.
godine. Početkom svake školske godine utvrđuje se sastav i
verificiraju se novi članovi Vijeća.

2.) Broj članova Vijeća roditelja u školskoj 2017./2018. godini – 27 članova.

3.) Predsjednica Vijeća roditelja je Martina Čivrag, a zamjenica
predsjednice Danijela Rajič.

4.) Izabrani predstavnik roditelja u Školskom odboru je Martina Čivrag.

5.) Datumi zasjedanja Vijeća roditelja: 14.11.2016., 6.02.2017., 27.09.2017.

6.) Zbog zaštite osobnih podataka učenika i roditelja iste nismo u
mogućnosti dostaviti, ali se isti mogu pregledati u školi.

7.) Prijedlozi Vijeća roditelja su u Zapisniku kao i odgovori
ravnatelja na iste.

S poštovanjem,

Nensi Marijanović
OŠ Ivana Gorana Kovačića
51326 Vrbovsko,Kralja Tomislava 18
tel. 051/875-263

Za: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

OS IG Kovacica Vrbovsko, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

3 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljamo dopunu ranije dostavljenog odgovora na zahtjev
- Zapisnike Vijeća roditelja.

S poštovanjem

Nensi Marijanović

Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5698 email]>:

prikazati citirane dijelove

Nensi Marijanović
OŠ Ivana Gorana Kovačića
51326 Vrbovsko,Kralja Tomislava 18
tel. 051/875-263

OS IG Kovacica Vrbovsko, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

3 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljamo dopunu ranije dostavljenog odgovora na zahtjev
- Zapisnike Vijeća roditelja.

S poštovanjem

Nensi Marijanović
OŠ Ivana Gorana Kovačića
51326 Vrbovsko,Kralja Tomislava 18
tel. 051/875-263