Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Julija Kempfa, Požega

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Osnovna skola Julija Kempfa, Osnovna škola Julija Kempfa, Požega

Poštovani,

na temelju Vašeg zahtjeva koji ste uputili na naslov škole dana
11.12.2017. godine upućujemo Vam sljedeći odgovor.
Tražili ste nas informacije za ustroj Vijeća roditelja i ostalih sedam
točaka za isto tijelo škole. Škola sukladno članku 141, i članku 142.
Statuta Osnovne škole Julija Kempfa, Požega konstituira Vijeće
roditelja za tekuću školsku godinu što je u sadašnjem trenutku školska
godina 2017./2018. tako da mi ne raspolažemo traženim informacijama za
školsku godinu 2018./2019. Za sve ostale informacije na raspolaganju
smo.

Lijep pozdrav,

Ravnateljica škole Kornelija Sabljak
Službenik za informiranje, Jasna Kovačević

Sent request to Osnovna škola Julija Kempfa, Požega again.

Osnovna skola Julija Kempfa, Osnovna škola Julija Kempfa, Požega

1 privitaka

Poštovani,
na temelju Vašeg ponovljenog zahtjeva od 12.12. 2017. godine
dostavljamo Vam tražene informacije vezano za ustroj Vijeća roditelja
za školsku godinu 2017./2018.

1)Vijeće roditelja konstituirano je na svojoj prvoj sjednici održanoj
26.10.2017. godine

2) Vijeće roditelja broji 34 člana koliko imamo razrednih odjela

3) Predsjednik Vijeća roditelja je Jurica Margeta, a zamjenik je Ivan
Jakovljević

4) Predstavnik Vijeća roditelja za člana u Školskom odboru izabran je
Jurica Margeta

5) Datum zasjedanja Vijeća roditelja u školskoj godini 2017./2018. je
bio 26.10.2017. godine

6) Zapisnik s održane 1. sjednice vijeća roditelja dostavljamo u privitku

7) Svi prijedlozi i odgovori ravnatelja nalaze se navedenom zapisniku.

lijep pozdrav,

Ravnateljica škole Kornelija Sabljak
Službenik za informiranje, tajnica škole Jasna Kovačević

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org