Za: Tijelo javne vlasti – Pomorska škola Zadar

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Mail Delivery Subsystem, Pomorska škola Zadar

2 privitaka

The original message was received at Mon, 11 Dec 2017 22:37:55 +0100
from imamopravoznati.org [148.251.218.148] (may be forged)

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
[e-mail adresa]
(reason: 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-9306-1513028276-2>)
(expanded from: <[e-mail adresa]>)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to imap-backend.skole.hr.:

prikazati citirane dijelove

<<< 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-9306-1513028276-2>
554 5.0.0 Service unavailable
<<< 503 5.5.1 No recipients

Sent request to Pomorska škola Zadar again, using a new contact address.

Pomorska škola Zadar

2 privitaka

This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Pomorska škola Zadar e-mail za zahtjeve]>: Host or domain name not found. Name service
error for name=skole.t-com.hr type=AAAA: Host not found

Sent request to Pomorska škola Zadar again, using a new contact address.

Jasmina Živković, Pomorska škola Zadar

Poštovani,
Vezano uz Vaš zahtjev dostavljamo informacije o Vijeću roditelja u 2017./18. šk.god.:
1) ustrojstvo 18. rujna 2017.,
2) broj članova 16
3) predsjednik M. Ivanko, potpredsjednik M.Šaban
4) član Školskog odbora M.Ivanko
5) sjednica 05. listopada 2017.
6) /
7) /

S poštovanjem,

Jasmina Živković, dipl. iur
Tajnica
Pomorska škola Zadar

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org