Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima

Zahtjev za pristup informacijama od HRVOJE ŠIMIČEVIĆ za Grad Zagreb kao dio skupine poslane na 26 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Selska 7c

10000 Zagreb

Novinar

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

6 privitaka

Poštovani,

 

sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15) propisano je da se
rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu produžiti za 15
dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o
zahtjevu za pristup informaciji, ako je to nužno da bi se osigurala
potpunost i točnost tražene informacije.

 

Slijedom navedene odredbe određuje se produženje roka za ostvarivanje
prava na pristup informaciji za još 15 dana računajući od 15. travnja
2022.

 

Molim potvrdu primitka.

 

S poštovanjem,

 

 

 

  Senka Domazet, dipl.iur.

[1][IMG]   Ured gradonačelnika

Grad Zagreb   Službenica za informiranje

[2]www.zagreb.hr   T. +38516166088

    A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska
 
[3]Description: [4]Description: [5]Description: [6]Description:
Description: Description: Description: cid:[email protected]
Facebook Twitter YouTube

 

 

References

Visible links
1. http://www.zagreb.hr/
2. http://www.zagreb.hr/
3. https://www.facebook.com/zagreb.hr/
4. https://twitter.com/wwwzagrebhr?lang=en
5. https://www.youtube.com/user/lbaltin
6. https://www.instagram.com/milanbandic/?h...

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

 

Poštovani,

Gradski ured za kulturu tijekom 2020. i 2021. godine nije subvencirao niti
jedna medij osim specijaliziranih časopisa u kulturi, a koji su iznose
dobili temeljem Javnog poziva. Podaci su dostupni na linku:

 

[1]https://www.zagreb.hr/rezultati-poziva-z...

( izdavačka djelatnost)

 

[2]https://www.zagreb.hr/rezultati-poziva-z...

 

(izdavačka djelatnost)

 

Srdačan pozdrav,

 

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.

Službenica za informiranje

 

References

Visible links
1. https://www.zagreb.hr/rezultati-poziva-z...
2. https://www.zagreb.hr/rezultati-poziva-z...