Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima

Zahtjev za pristup informacijama od HRVOJE ŠIMIČEVIĆ za Hrvatska poštanska banka, Zagreb kao dio skupine poslane na 67 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Poštovani

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim sljedeće informacije:

- Preslike sklopljenih ugovora o uslugama s medijima i agencijama za informiranje i promidžbu u 2020. i 2021. godini

- Kartice konta dobavljača s isplatama medijima i agencijama za informiranje i promidžbu u 2020. i 2021. godini

- Popis medija koji su tijekom 2020. i 2021. godine primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu s koje vam je stigao ovaj upit.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

HRVOJE ŠIMIČEVIĆ

Selska 7c

10000 Zagreb

Novinar

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska poštanska banka, Zagreb

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da Hrvatska poštanska banka sukladno čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, produžuje rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama za petnaest (15) dana.
Navedeni rok se produžuje zbog razloga iz čl. 22. st. 1. toč. 2) i 4) Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno zbog toga što se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija kao i zbog toga što je HPB dužna provesti test razmjernosti i javnog interesa sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Hrvatska poštanska banka

prikazati citirane dijelove

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska poštanska banka, Zagreb

5 privitaka

Poštovani,

dostavljamo Rješenje Hrvatske poštanske banke temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

prikazati citirane dijelove