Zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru u 2020 - Državni inspektorat

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Povjerenik za informiranje, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Povjerenik za informiranje, Zagreb,

U 2020. godini odrađen je posredni inspekcijski nadzor pri TJV Državni inspektorat, prema Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (https://pristupinfo.hr/wp-content/upload...).

Molim vas dostavu zapisnika o provedenom inspekcijskom nadzoru - elektroničkim putem odgovorom na ovu email adresu.

Ljubazno vas molim potvrdu o primitku ovog zahtjeva (ukoliko imate automatski responder, tada dodatna ručna potvrda o primitku nije potrebna).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Lucija Jadrijević, Povjerenik za informiranje, Zagreb

Poštovani,

Vaš zahtjev za pristup informacijama je zaprimljen.

Lijep pozdrav,

Lucija Jadrijević, službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Pisarnica, Povjerenik za informiranje, Zagreb

Poštovani,

potvrđujemo primitak Vašeg e-maila.

Srdačan pozdrav

Pisarnica

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Lucija Jadrijević, Povjerenik za informiranje, Zagreb

Poštovani,

dana 1. siječnja 2022. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 110/21.), prema kojima podnesci moraju sadržavati OIB podnositelja, a isti mora biti naveden i u rješenju koje se donosi u upravnom postupku.

Kako je ostvarivanje prava na pristup informacijama upravni postupak, tako se ove izmjene primjenjuju i na podneske (zahtjeve, žalbe) i rješenja koja se donose sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom na navedeno, zamolila bih Vas da Uredu povjerenika dostavite svoj OIB kako bismo ispravno mogli voditi postupak po Vašem zahtjevu za pristup informacijama Povjerenika za informiranje.

S poštovanjem,

Lucija Jadrijević, službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Zahtjev za pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15.

Tijelo javne vlasti kojem se zahtjev podnosi:
Povjerenik za informiranje, Zagreb

Podnositelj zahtjeva:
[osobni podaci]

Podaci koji su važni za prepoznavanje tražene informacije:

U 2020. godini odrađen je posredni inspekcijski nadzor pri TJV Državni inspektorat, prema Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (https://pristupinfo.hr/wp-content/upload...).

Molim vas dostavu zapisnika o provedenom inspekcijskom nadzoru - elektroničkim putem odgovorom na ovu email adresu.

Ljubazno vas molim potvrdu o primitku ovog zahtjeva (ukoliko imate automatski responder, tada dodatna ručna potvrda o primitku nije potrebna).

Odgovor dostavite elektroničkim putem na adresu: [email address]

Ova elektronička adresa je prikladan način dobivanja informacije u smislu članka 17. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama. Također, na moj zahtjev svaku obavijest pismeno dostavite elektroničkim putem na ovu adresu u skladu s glavom VI. člankom 94. stavak 1. i stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku NN 47/09, 110/21.

Informacije koje ćete dati u odgovoru biti će automatski objavljene na internetskoj stranici imamopravoznati.org. Korištenjem ove usluge podnositelj zahtjeva je pristao na javnu objavu. Time će se također omogućiti drugim osobama da pristupaju tim istim informacijama, čime će se smanjiti ponavljajući zahtjevi za istim informacijama a time se ujedno smanjuje administrativni teret službenicima za informiranje.

ImamoPravoZnati politika privatnosti:
U svrhu zaštite osobnih podataka podnositelja zahtjeva NE DOSTAVLJAJTE NIKAKVE OSOBNE PODATKE U ODGOVORU NA ZAHTJEV I PRIVITCIMA. Za potpunu identifikaciju podnositelja zahtjeva u vašem odgovoru dovoljno je da navedete ime, prezime i jedinstvenu e-mail adresa koju je naš sustav generirao za ovaj zahtjev. Kada se vaš odgovor objavi na internetskim stranicama ImamoPravoZnati, objavljuje se na web stranici imamopravoznati.org. Ako tekst odgovora sadrži osobne podatke za čije objavljivanje ispitanik nije dao suglasnost, njihovo objavljivanje krši zakon za zaštitu osobnih podataka (GDPR). Vi ste, po zakonu, voditelj obrade osobnih podataka podnositelja zahtjeva, koje ste dužni obrađivati samo u svrhu obrade zahtjeva za pristup informacijama. Prilikom objave informacija zakon pretpostavlja objavu davanja informacije, a ne objavu osobnih podataka podnositelja zahtjeva.

Pisarnica, Povjerenik za informiranje, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis Povjerenika za informiranje.

 

Srdačan pozdrav

 

Pisarnica

 

[1]logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

Hrvatska

 

 

References

Visible links
1. http://www.pristupinfo.hr/