Zapisnik sa javnog izlaganja UPU Komunela – centralni sadržaji od 14.11.2019.

Zahtjev je uspješan.

Goran Galović
[osobni podaci uklonjeni]
52470 Umag

Za: Grad Umag
G.Garibaldi 6
52470 Umag

PREDMET ZAHTJEVA : ZAPISNIK SA JAVNOG IZLAGANJA UPU KOMUNELA – CENTRALNI SADRŽAJI OD 14.11.2019.
DATUM : 23.11.2019.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostave slijedeće informacije:

Zapisnik sa javnog izlaganja kojeg je potpisala odgovorna osoba nositelja izrade plana Upravnog odjela za prostorno uređenje, a koji je imenovan Odlukom o Izradi izmjena i dopuna UPU Komunela centralni sadržaji SL GU 15/2018 od 12.rujna 2018. godine .

Zapisnik o javnom izlaganju vodi nositelj izrade plana, temeljem čl. 99 st.2 Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.
Upravni odjel za prostorno uređenje do sada nije, niti za jedno javno izlaganje javne rasprave o prostornim planovima na kojem sam bio prisutan, vodio zakonski obavezne zapisnike. Niti jedno moje pitanje nije korektno zabilježeno, a tijekom javnog izlaganja voditelj nositelja izrade je usmeno odgovorio da ću dobiti pismeni odgovor, a što nisam nikada dobio. Time je nositelj izrade čl.99. st3.
Budući da su ista, tonski snimana, o čemu predstavnik nositelja izrade plana napominje na početku svakog izlaganja, tražim pravo da za sva do sada javna izlaganja dobijem tonsku snimku javnog izlaganja na kojem sam bio prisutan ukoliko nema sastavljenog zapisnika.
Osim prava izražavanja svojih stavova, pitanja, prijedloga, potreba i želja, sudionici u javnoj raspravi imaju pravo biti obaviješteni o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi prije upućivanja konačnog plana na suglasnost Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva te Gradskom Vijeću Grada Umaga na donošenje.

Molim vas da odgovor na ovaj moj zahtjev objavite putem portala https://imamopravoznati.org/ .
S poštovanjem,
Goran Galović

1 privitaka

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odovor Slubenika za informiranje.

Lijep pozdrav!
Grad Umag-Umago
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

prikazati citirane dijelove