Zaprašivanje komaraca

Zahtjev za pristup informacijama od Branka Senegović za Grad Velika Gorica

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Velika Gorica

Poštovani,
Molila bih dvije informacije. Sa kojom tvrtkom je sklopljen ugovor 2022. vezano uz zaprašivanje komaraca na području Velike Gorice i okolice? Koji je točan iznos uplaćen odabranoj tvrtki vezano uz gore navedenu djelatnost?

Zahvaljujem na odgovoru.

S poštovanjem,

Branka Senegović

GVG Službenik za informiranje, Grad Velika Gorica

Poštovana,
sukladno Vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama u privitku dostavljam odgovor nadležnog Upravnog odjela:
Nakon provedbe postupka javne nabave, sukladno članku 15., stavku 1., a u svezi sa člankom 12. stavkom 1., točkom 1., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016.) sklopljen je Ugovor o obavljanju usluga dezinsekcije sa trgovačkim društvom EKO DERATIZACIJA d.o.o., Črnkovečka 9A, 10 000 Zagreb.
Do sada je za obavljenu uslugu, na temelju sklopljenog ugovora, gore spomenutom trgovačkom društvu isplaćeno 48.750,00 kn.
S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur
Službenik za informiranje

Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-926
Mail: [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove