13.6.2019. Gđa Šimić poslala je mail na adrese povjerenika za informiranje i pisarnice: Poštovani Na današnji dan 13.6.2019. protekla su 43 dana ot...
5.6.2019. Gđa. Šimić poslala je mail na adrese Povjerenika za informiranje i pisarnice : Prekoračen je rok za očitovanje Agencije za ugljikovodike na...
Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb Tražim da dostavite test razmjernosti i javnog interesa navedenog u odgovoru kojim se odbacuje zahtjev Ugovor o...
Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb Tražim dostavljanje testa razmjernosti i javnog interesa kojeg Agencija za ugljikovodike navodi u odgovoru koji...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?