Ministarstvo financija, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javne financije, također poznato kao MFIN

39 zahtjeva
Poštovani,   u prilogu dostavljamo Rješenje KLASA: UP/I-008-01/20-02/1, URBROJ: 531-08-20-1 od 18.03.2020. godine.   S poštovanjem,   [1]c...
Poštovani, Porezna uprava Vam nije uskratila informaciju već Vas je uputila na komunikacijski kanal namijenjen svim građanima Republike Hrvatske, pute...
E-riznica plaćanja iz Državnog proračuna po dobavljačima (otvaranje baze podataka)
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo financija, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjedujemo informacije.

Za: Informiranje Poštovani, Zahvaljujem na odgovoru koji ste dostavili na moju privatnu email adresu. Proteklo je 1288 dana od podnošenja zahtjeva...
Objavljen je novi zahtjev kojim se traži isti registar: http://imamopravoznati.org/request/registar_koncesija_u_strojno_cit
Objavljen je novi zahtjev kojim se traži isti registar: http://imamopravoznati.org/request/registar_koncesija_u_strojno_cit
Ostvaren je napredak Ministarstva financija - po žalbi korisnika Miroslava Schlossberga u vezi ponovne uporabe Registra neprofitnih organizacija http:...
Broj pristupa internetskim stranicama tzv. Registra dužnika
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Duje Prkut dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, Porezna uprava je samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija. U navedenoj je upravnoj organizaciji službenikom za i...
Lista poreznih dužnika _ Agrokor
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Duje Prkut dana .

Odbijen.

Poštovani, Adresa elektroničke pošte nije dovoljna želite li da se Vaš zahtjev tretira sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Molimo da nam...
Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Pero Mitric dana .

Ne posjedujemo informacije.

Slijedom zahtjeva za pristup informacijama koji je Ministarstvo financija, Služba za informiranje zaprimila elektroničkom poštom dana 3. siječnja 2016....

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?