Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao VIO

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

5 zahtjeva
Poštovani, Priloženo dostavljamo za traženi period Tablice kvalitete vode koje se javno objavljuju na službenim stranicama www.vio.hr mjesečnom dinamik...
Izgradnja potpornog zida Remete
Odgovor Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb prema Gordan Plavljanić dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani gospodine Plavljanić, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ne izvodi predmetne radove. S poštovanjem, Ana Glavan Službenik za informiranje Vodo...
Poštovani, pismeni prigovori mogu se uputiti poštanskim putem na adresu: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. p.p. 896 10001 Zagreb Telefaksom na broj: 01/...
Potvrda na glavni projekt - vodoopskrba
Zahtjev za Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb od strane Suzana Dobrić Žaja. Komentirao Alumni Sonja dana .

Kašnjenja

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Poštovani, Vezano uz Vaš zahtjev priloženo dostavljamo Tablice kvalitete vode za razdoblje siječanj 2015. - ožujak 2017. godine. Tablice kvalitete vode...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?