Broj zaklanih životinja u Hr

Pisani zahtjev podnositelja ANITA PETROVIĆ za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: ANITA PETROVIĆ

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija o broju klaonica u Republici Hrvatskoj
aktivnih u 2017. godini, te
broju zaklanih životinja po vrsti.

S poštovanjem,

Anita Petrović

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment 2017 podaci ivotinje.xlsx
23K Download View as HTML


*P/7486459*

 

KLASA: 008-02/18-01/11

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 10. svibnja 2018.

 

Anita Petrović
Putem e-maila: [1][ZPPI #6471 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama, Anita Petrović |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Poštovana gospođo Petrović,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći podatke o broju klaonica u Republici
Hrvatskoj aktivnih u 2017. godini te broju zaklanih životinja po vrsti, u
nastavku dajemo sljedeći odgovor:

Obavještavamo Vas da su podaci o klaonicama javno dostupni na mrežnoj
stranici Ministarstva poljoprivrede
[2]http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx....

Sukladno članku 23. stavku 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.) u prilogu dopisa
dostavljamo podatke o broju zaklanih životinja po vrstama u 2017.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

Željana Ivanuš

 

 

 

Prilog: Kao u dopisu

 

 

-----Original Message-----
From: ANITA PETROVIĆ
[mailto:[ZPPI #6471 email]]
Sent: Friday, April 27, 2018 1:15 PM
To: Željana Ivanuš
Subject: Broj zaklanih životinja u Hr

 

     Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

     Poštovani,

    

     Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se

     dostavi informacija o broju klaonica u Republici Hrvatskoj

     aktivnih u 2017. godini, te

     broju zaklanih životinja po vrsti.

    

     S poštovanjem,

    

     Anita Petrović

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [ZPPI #6471 email]

    

     Je li [Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup

     informacijama zahtjeve za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb? Ako

     da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

    
http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

    poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede
ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove
poruke te priloga sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku
poštu podvrgnete provjeri u vlastitom sustavu zaštite. DISCLAIMER OF
LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any attachments
contained in the message is intended exclusively for official purposes and
may be available only to those individuals, bodies and legal persons
listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. The Ministry of
Agriculture does not accept any responsibility for any damage arising from
the use of this email or attachments. We recommend that you check this
e-mail through your own security system.

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #6471 email]
2. http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx...

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: ANITA PETROVIĆ

Za: pristupinfo

Poštovani,
zahvaljujem na brzom odgovoru, no interesira me da li je moguće
dobiti popis klaonica po broju zaklanih životinja.

S poštovanjem,

ANITA PETROVIĆ

Spojite s ovim

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment RE Broj zaklanih ivotinja u Hr Odgovor daje se.txt
3K Download View as HTML


Isporuka nije uspjela zbog sljedećih primatelja ili grupa:

[1]pristupinfo ([e-mail adresa])
Vaša poruka ne može se isporučiti jer je isporuka na ovu adresu
ograničena.

Dijagnostičke informacije za administratore:

Poslužitelj za generiranje: mps.hr

[e-mail adresa]
#550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required
##rfc822;[e-mail adresa]

Izvorna zaglavlja poruka:

Received: from mail.mps.hr (10.230.200.249) by zg-excas01.mps.hr
(10.230.180.172) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.389.1; Thu, 10 May
2018 10:21:35 +0200
Received: from mail.imamopravoznati.org (mail.imamopravoznati.org
[148.251.218.148]) by mail.mps.hr with ESMTP id
w4A8LY1i025024-w4A8LY1j025024 for <[e-mail adresa]>; Thu, 10 May 2018
10:21:34 +0200
Received: by mail.imamopravoznati.org (Postfix, from userid 1001) id
1399965F42; Thu, 10 May 2018 10:21:34 +0200 (CEST)
Date: Thu, 10 May 2018 10:21:34 +0200
From: =?UTF-8?B?QU5JVEEgUEVUUk9WScSG?=
<[ZPPI #6471 email]>
To: pristupinfo <[e-mail adresa]>
Message-ID: <[e-mail adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?RE:_Broj_zaklanih_=C5=BEivotinja_u_Hr_-_Odgovor,_daje_se?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-FEAS-SPF: pass, ip=148.251.218.148, helo=mail.imamopravoznati.org, mailFrom=[ZPPI #6471 email]
Authentication-Results: mail.mps.hr;
spf=pass (mps.hr: domain of [ZPPI #6471 email] designates 148.251.218.148 as permitted sender) smtp.mailfrom=[ZPPI #6471 email]
Return-Path: [ZPPI #6471 email]

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Odgovor je ponovno poslan tijelu Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb.

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment RE Broj zaklanih ivotinja u Hr Odgovor daje se.txt
3K Download View as HTML


Isporuka nije uspjela zbog sljedećih primatelja ili grupa:

[1]pristupinfo ([e-mail adresa])
Vaša poruka ne može se isporučiti jer je isporuka na ovu adresu
ograničena.

Dijagnostičke informacije za administratore:

Poslužitelj za generiranje: mps.hr

[e-mail adresa]
#550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required
##rfc822;[e-mail adresa]

Izvorna zaglavlja poruka:

Received: from mail.mps.hr (10.230.200.249) by zg-excas01.mps.hr
(10.230.180.172) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.389.1; Fri, 11 May
2018 22:34:45 +0200
Received: from mail.imamopravoznati.org (mail.imamopravoznati.org
[148.251.218.148]) by mail.mps.hr with ESMTP id
w4BKYiV6021438-w4BKYiV7021438 for <[e-mail adresa]>; Fri, 11 May 2018
22:34:44 +0200
Received: by mail.imamopravoznati.org (Postfix, from userid 1001) id
DBDED653F9; Fri, 11 May 2018 22:34:43 +0200 (CEST)
Date: Fri, 11 May 2018 22:34:43 +0200
From: =?UTF-8?B?QU5JVEEgUEVUUk9WScSG?=
<[ZPPI #6471 email]>
To: pristupinfo <[e-mail adresa]>
Message-ID: <[e-mail adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?RE:_Broj_zaklanih_=C5=BEivotinja_u_Hr_-_Odgovor,_daje_se?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-FEAS-SPF: pass, ip=148.251.218.148, helo=mail.imamopravoznati.org, mailFrom=[ZPPI #6471 email]
Authentication-Results: mail.mps.hr;
spf=pass (mps.hr: domain of [ZPPI #6471 email] designates 148.251.218.148 as permitted sender) smtp.mailfrom=[ZPPI #6471 email]
Return-Path: [ZPPI #6471 email]

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Odgovor je ponovno poslan tijelu Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb.

Administrator Miroslav - komentar ()

Radi greske u zaprimanju email poruke od 10.5. na strani MSP.hr servera i nakon sto smo obavijesteni da je greska ispravljena, danas smo ponovno poslali email korisnice od 10.5.

Link to this

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment 2017 podaci ivotinje klaonice.xlsx
32K Download View as HTML


Poštovana gospođo Petrović,

 

u privitku dostavljam tablicu s popisom klaonica i brojem zaklanih
životinja.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

-----Original Message-----
From: ANITA PETROVIĆ
[mailto:[ZPPI #6471 email]]
Sent: Monday, May 14, 2018 10:29 AM
To: pristupinfo
Subject: RE: Broj zaklanih životinja u Hr - Odgovor, daje se

 

     Za: pristupinfo

    

     Poštovani,

     zahvaljujem na brzom odgovoru, no interesira me da li je moguće

     dobiti popis klaonica po broju zaklanih životinja.

    

     S poštovanjem,

    

     ANITA PETROVIĆ

    

     -----Original Message-----

    

     *P/7486459*

    

      

    

     KLASA: 008-02/18-01/11

    

     URBROJ: 525-02/1596-18-2

    

     Zagreb, 10. svibnja 2018.

    

      

    

     Anita Petrović

     Putem e-maila: [1][ZPPI #6471 email]

    

      

    

     +------------------------------------------------------------------------+

     |PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama, Anita Petrović |

     | | |

     | |- Odgovor, daje se |

     | | |

     | |  |

    
+------------------------------------------------------------------------+

    

      

    

     Poštovana gospođo Petrović,

    

     nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste

     podnijeli

     Ministarstvu poljoprivrede tražeći podatke o broju klaonica u

     Republici

     Hrvatskoj aktivnih u 2017. godini te broju zaklanih životinja po

     vrsti, u

     nastavku dajemo sljedeći odgovor:

    

     Obavještavamo Vas da su podaci o klaonicama javno dostupni na

     mrežnoj

     stranici Ministarstva poljoprivrede

     [2]http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx....

    

     Sukladno članku 23. stavku 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup

     informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.) u prilogu

     dopisa

     dostavljamo podatke o broju zaklanih životinja po vrstama u 2017.

    

      

    

     S poštovanjem,

    

      

    

     Službenica za informiranje

    

     Željana Ivanuš

    

      

    

      

    

      

    

     Prilog: Kao u dopisu

    

      

    

      

    

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [ZPPI #6471 email]

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     -------------------------------------------------------------------

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede
ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove
poruke te priloga sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku
poštu podvrgnete provjeri u vlastitom sustavu zaštite. DISCLAIMER OF
LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any attachments
contained in the message is intended exclusively for official purposes and
may be available only to those individuals, bodies and legal persons
listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. The Ministry of
Agriculture does not accept any responsibility for any damage arising from
the use of this email or attachments. We recommend that you check this
e-mail through your own security system.

sakrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: