Za: Općina Cerna
Molim Vas da mi u pdf dostavite :
- zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine
- odluku i obrazloženje odluke kojim je općinsko vijeće prihvatilo trenutnu cijenu vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

opcina cerna,

1 privitaka

Poštovani
Vezano za vaš upit dostavljamo traženo.
Napominjemo da  jedan dio kanalizacija na području općine Cerna tek treba
da se izgradi i nije profunkcionirala.
OPĆINA CERNA
Veronika Tomljenović
tel. 032 843 794
Dana 8. siječnja 2018. u 07:49 Općina Cerna <[1][Općina Cerna e-mail za zahtjeve]>
je napisao/la:

-----Original Message-----
From: Ilija Tikvić
[mailto:[2][ZPPI #6200 email]]
Sent: Sunday, January 07, 2018 12:50 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Cerna
Subject: Cijena vode i odvodnje

     Za: Općina Cerna
     Molim Vas da mi u pdf dostavite :
     - zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje
     trenutne cijene vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike
     na području Vaše Općine
     - odluku i obrazloženje odluke kojim je općinsko vijeće prihvatilo
     trenutnu cijenu vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike
     na području Vaše Općine

     S poštovanjem,

     Ilija Tikvić

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [3][ZPPI #6200 email]

     Je li [4][Općina Cerna e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Općina Cerna? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Općina Cerna e-mail za zahtjeve]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[Općina Cerna e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org