Cijene nekretnina iz informacijskog sustava tržišta nekretnina

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Postovani,

Ljubazno vas molim informacije sadrzane u sustavu eNekretnine o
prosjecnoj cijeni m2 nekretnina po lokaciji (mjesto, opcina, kvart
ili grad) u vremenski promatranom periodu od vremena uspostave
registra.

Trazene podatke dostavite u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu
te u digitalnom obliku na ovu email adresu. Nacin koristenja
podataka je nekomercijalno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Vezani zahtjevi:

Nabava usluge – uspostave i korištenja informacijskog sustava tržišta nekretnina – eNekretnine i povezivanje s informacijskim sustavom prostornoga uređenja Republike Hrvatske (2015)
http://imamopravoznati.org/request/nabav...

Upute za rukovanje informacijskim sustavom tržišta nekretnina – eNekretnine
http://imamopravoznati.org/request/upute...

Link to this

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb


Attachment 008 01 17 01 174.pdf
119K Download View as HTML


Poštovani,

slijedom vašeg zahtjeva kojeg ste uputili ovom Ministarstvu temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) u kojem tražite informacije u sustavu eNekretnine o prosječnoj cijeni m2 nekretnina po lokaciji u vremenski promatranom periodu od vremena uspostave registra; a sukladno odredbi članka 23. stavka 1., šaljemo Vam informaciju kako slijedi:

Informacijski sustav tržišta nekretnina eNekretnine nema opciju izražavanja prosječne cijene m2 nekretnina po lokaciji. Nadalje, člankom 57. i 58. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15.) propisuje se tko može i koje podatke prikupljati te način izdavanja podataka. Članak 58. stavak 1. „Pravo pribavljanja podataka iz članka 57. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“. Isto tako odredbama članka 12. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“, broj 114/15. i 122/15.), propisano je tko može biti ovlašteni korisnik eNekretnina. Prema istome Vi kao fizička osoba, ne možete biti ovlašteni korisnik aplikacije eNekretnine.

Slijedom navedenog, ne možemo Vam dostaviti tražene podatke.

S poštovanjem,

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Zahtjev za pristup informacijama,
Predmet: Cijene nekretnina iz informacijskog sustava tržišta
nekretnina (ponovna uporaba)

DOPUNA ODNOSNO ISPRAVAK INFORMACIJA

Postovani,

Nastavno na vas prosli odgovor dostavljam ispravak svog zahtjeva te
vas molim rjesavanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:

Ljubazno vas molim informacije sadrzane u sustavu eNekretnine o
cijeni nekretnina po lokaciji (mjesto, opcina, kvart ili grad) u
vremenski promatranom periodu od vremena uspostave registra (npr.
na razini godine). Molimo da osobne podatke izuzmete prilikom
dostave odgovora.

Trazene podatke dostavite u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu
te u digitalnom obliku na ovu email adresu. Nacin koristenja
podataka je nekomercijalno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
adresa - vec ranije dostavljena

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

kao što ste već ranije obaviješteni, člankom 57. i 58. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15.) propisuje se tko može i koje podatke prikupljati te način izdavanja podataka. Članak 58. stavak 1. „Pravo pribavljanja podataka iz članka 57. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“. Isto tako odredbama članka 12. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“, broj 114/15. i 122/15.), propisano je tko može biti ovlašteni korisnik eNekretnina. Prema istome Vi kao fizička osoba, ne možete biti ovlašteni korisnik aplikacije eNekretnine. Slijedom navedenog, ne možemo Vam dostaviti tražene podatke.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Postovani,
Hvala vam na vasem dopisu od 27.7., ali to se ne smatra odgovorom
na Zahtjev za dopunu od 25.7. s obzirom jer sam u Zahtjevu za
dopunu odnosno ispravak informacije (ponovna uporaba) trazio "molim
informacije sadrzane u sustavu eNekretnine o
cijeni nekretnina po lokaciji (mjesto, opcina, kvart ili grad) u
vremenski promatranom periodu od vremena uspostave registra (npr.
na razini godine). Molimo da osobne podatke izuzmete prilikom
dostave odgovora."

Molim vas da dostavite trazene informacije odnosno rjesenje
sukladno ZPPI-u, u suprotome Zahtjev za dopunu smatra se
neodgovorenim i nakon isteka roka za odgovor moze se izjaviti zalba
Povjereniku za informiranje radi sutnje administracije jer u vasem
posljednjem dopisu nedostaje Uputa o pravnom lijeku i nije
klasificirano kao rjesenje...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg


Attachment eNekretnine rjesenje 2017 08 08 Redacted.pdf
1.2M Download View as HTML


Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana predstavka Povjerenici.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: