Upute za rukovanje informacijskim sustavom tržišta nekretnina – eNekretnine

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Postovani,

Molim vas dostavu tehnicke dokumentacije (upute za rukovanje) koju
je isporucitelj dostavio prilikom primopredaje cjelovitog rjesenja
eNekretnine, a kako je navedeno Ugovorom o javnoj nabavi, klasa
406-07/15-01/24, urbroj 531-03-2-2-159, od 28.7.2015, clanak 10.
stavak 4. Trazenu informaciju dostavite elektronskim putem u
odgovoru na ovaj email.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb


Attachment Korisni ke upute eNekretnine PROC 26042016.pdf
5.1M Download View as HTML

Attachment Korisni ke upute eNekretnine SVI 16052016.pdf
6.7M Download View as HTML


 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

Slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem
odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13
i 85/15), a sukladno odredbi članka 17. stavka 1. točke 2. istog Zakona, u
prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam tehničku dokumentaciju (upute za
rukovanje) koju je isporučitelj APIS IT  dostavio prilikom primopredaje
cjelovitog rješenja eNekretnine, a kako je navedeno Ugovorom o javnoj
nabavi, Klasa: 406-07/15-01/24, Urbroj 531-03-2-2-159, od 28.7.2015.
godine.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

 ++385 (0)1 3782 186

 ++385 (0)1 3782 192

        www.mgipu.hr

 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: