Dodijeljeni poticaji (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo poduzetništva i obrta

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Dodijeljeni poticaji. Također želio bih
vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze
podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan
Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje
ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka
data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas
zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu
otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Ministarstvo poduzetništva i obrta,

Ljubazno vas molim da odgovorom potvrdite primitak ovog zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 16.11.2015. izjavljena je zalba radi sutnje administracije Povjereniku za informiranje.

Link to this

Od: Davor Nikolić
Ministarstvo poduzetništva i obrta


Attachment 2012 Potpore dodijeljene pojedina no.xlsx
158K Download View as HTML

Attachment 2013 dodijeljene potpore pojedina no.xlsx
115K Download View as HTML

Attachment 2014 dodijeljene potpore pojedina no.xlsx
97K Download View as HTML

Attachment 2015 dodijeljene potpore pojedina no.xlsx
137K Download View as HTML


Poštovani,

uz ispriku na čekanju, u privitku dostavljamo tražene podatke.

S poštovanjem,

Davor Nikolić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Davor Nikolić,

Hvala vam na dostavljenim trazenim podacima.

Skrecem vam pozornost jer ste u odgovor naveli pogresnu primjenu
zakona. Molim vas dostavite odgovor sukladno cl. 29, st.2 ZPPI-ja.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Listopad 29, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Dodijeljeni poticaji. Također želio bih
vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze
podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan
Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje
ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka
data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas
zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu
otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 7, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, no jos uvijek nedostaje
odgovor na drugi dio zahtjeva
- pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)
- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

Srdacan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je zaprimljeno Rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom zalbe jer je u medjuvremenu Ministarstvo dostavilo trazene podatke.

U Rjesenju Povjerenik navodi da je tijelo duzno odgovoriti na zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacije, sto tijelo jos nije ucinilo.

Klasa: UP/II-008-07/15-01/565
Urbroj: 401-01/05-15-01
Zagreb, 29.12.2015.

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Davor Nikolić,

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li poslali odgovor na
zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacije koji sam dostavio
dana 7. prosinca 2015. jer jos nisam zaprimio vas odgovor.

U Rjesenju Povjerenika (Klasa: UP/II-008-07/15-01/565, Urbroj:
401-01/05-15-01, Zagreb, 29.12.2015.) je navedeno da je tijelo
duzno odgovoriti na zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacije.

Hvala vam i sretna vam Nova godina!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete:

1) Podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i pokrenuti drugostupanjski postupak, i/ili
2) Podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje jer tijelo ne poštuje propisane zakonske rokove.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Za slanje predstavke ne postoji rok, možete je poslati čak i kada istekne rok za žaljenje. Kako bismo vam olakšali, kreirali smo ovaj online obrazac za slanje predstavke:
https://imamopravoznati.typeform.com/to/...

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Odgovor stigao na privatnu email adresu:

Date: Wed, Aug 8, 2018 at 12:59 PM
Subject: 008-02/18-01/14-4

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in the message.

Prilog:
https://app.box.com/s/4abtoku1z5jxg80kvz... (PDF)

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Hvala vam na odgovoru i dostavi linka gdje su objavljeni podaci:
http://poticaji.mingo.hr/

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poduzetništva i obrta može: