Doktorski studij

Pisani zahtjev podnositelja Ivana Mijic za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Zahtjev je odbijen od strane Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku.

Od: Ivana Mijic

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski
fakultet u Osijeku

Poštovani,

sukladno zakonu na pravu na pristup informacijama molim da mi se
odgovori na slijedeća pitanja:

1. Da li je točna informacija da se doktorski studij Management na
Vašem fakultetu može upisati bez završenog odgovarajućeg diplomskog
sveučilišnog studija, odnosno završenog stupnja obrazovanja
suprotno čl. 73 Zakona o znanostvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju te ima li upisanih takvih studenata na doktorskom
studiju?

2. Da li je gospodin [osobni podaci uklonjeni],
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxx]godine iz Splita student na Vašem doktorskom
studiju Management te koje je akademske godine upisan?

S poštovanjem,

Ivana Mijić

Spojite s ovim

Od: Ivana Rožac
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku


Attachment Trazena informacija Doktorski studij.pdf
594K Download View as HTML

Attachment Rjesenje o odbijanju dijela zahtjeva Doktorski studij.pdf
418K Download View as HTML


Postovana,

na temelju Vaseg zahtjeva za pristup informacijama od 9. svibnja 2019.
godine i sukladno clanku 23. stavku 1. podstavku 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13. i 85/15.) Vas zahtjev je
djelomicno usvojen u dijelu koji se odnosi na informaciju kako slijedi: "Da
li je tocna informacija da se doktorski studij Management na Vasem fakultetu
moze upisati bez zavrsenog odgovarajuceg diplomskog sveucilisnog studija,
odnosno zavrsenog stupnja obrazovanja suprotno cl. 73 Zakona o znanostvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju te ima li upisanih takvih studenata na
doktorskom studiju?" te Vam sukladno navedenom u privitku dostavljam
odgovor.

Nadalje, u dijelu Vaseg zahtjeva koji se odnosi na informaciju kako slijedi:
"Da li je gospodin [osobni podaci uklonjeni], rođ.15.ozujka1988.godine iz Splita
student na Vasem doktorskom studiju Management te koje je akademske godine
upisan?" Vas zahtjev se sukladno clanku 23. stavku 5. podstavku 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13. I 85/15.) odbija
te Vam u privitku dostavljam Rjesenje o odbijanju zahtjeva.

S postovanjem,

Sluzbenik za informiranje
Ivana Rožac, mag. iur.

--------------------------- Originalna poruka ----------------------------
Naslov: Doktorski studij
Šalje: "Ivana Mijic" <[ZPPI #6988 email]>
Datum: Čet, svibanj 9, 2019 11:50
Prima: Zahtjevi za PPI upućeni prema Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku <[e-mail adresa]>
--------------------------------------------------------------------------

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski
fakultet u Osijeku

Poštovani,

sukladno zakonu na pravu na pristup informacijama molim da mi se
odgovori na slijedeća pitanja:

1. Da li je točna informacija da se doktorski studij Management na
Vašem fakultetu može upisati bez završenog odgovarajućeg diplomskog
sveučilišnog studija, odnosno završenog stupnja obrazovanja
suprotno čl. 73 Zakona o znanostvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju te ima li upisanih takvih studenata na doktorskom
studiju?

2. Da li je gospodin [osobni podaci uklonjeni], [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx]godine iz
Splita student na Vašem doktorskom studiju Management te koje je
akademske godine upisan?

S poštovanjem,

Ivana Mijić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6988 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...
strossmayera_u_osijeku_ekonomski_fakultet_u_osijeku

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Od: Ivana Mijic

Za: Ivana Rožac

Poštovana gospođo Rožac,

nisam zadovoljna dobivenim informacijama koje ste mi poslali. Naime
u odgovoru ističete da od 2017./2018. godine nije moguć upis na
doktorski studij bez odgovarajuće razine obrazovanja koje traži
Zakon. Znači li to da je do tada bilo moguće upisati doktorski
studij suprotno Zakonu??? Molim odgovor.
Isto tako u odbijanju odgovora na drugi dio mog upita u Rješenju i
pozivanja na kršenje Uredbe (EU) 2016/679 glede zloupotrebe osobnih
podataka nikako mi nije prihvatljiva iz razloga što u svom upitu
nisam tražila informaciju nego potvrdu informacije, a smatram da se
ta informacija tiče javnog interesa jer bi pomogla u razotkrivanju
i sprječavanju koruptivnog ponašanja. Ovim Vašim odgovorom
implicirate da ono postoji!

S poštovanjem,

Ivana Mijić

Spojite s ovim

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku


Attachment Dopuna informacije Doktorski studij.pdf
280K Download View as HTML


Postovana,

na temelju Vaseg zahtjeva od 24. svibnja 2019. godine
u prilogu Vam dostavljam odgovor.

S postovanjem,

Sluzbenica za informiranje,
Biljana Grasa, mag. iur.

--------------------------- Originalna poruka ----------------------------
Naslov: Pro: Predstavka za Doktorski studij
Šalje: "[e-mail adresa]" <[e-mail adresa]>
Datum: Pet, svibanj 24, 2019 12:55 am
Prima: "biljana.grasa" <[e-mail adresa]>
--------------------------------------------------------------------------

Poslano s mog mobilnog telefona Huawei

-------- Izvorna poruka --------
Predmet: Predstavka za Doktorski studij
Šalje: Ivana Mijic
Prima: Ivana Rožac
Kopija:

Za: Ivana Rožac

Poštovana gospođo Rožac,

nisam zadovoljna dobivenim informacijama koje ste mi poslali. Naime
u odgovoru ističete da od 2017./2018. godine nije moguć upis na
doktorski studij bez odgovarajuće razine obrazovanja koje traži
Zakon. Znači li to da je do tada bilo moguće upisati doktorski
studij suprotno Zakonu??? Molim odgovor.
Isto tako u odbijanju odgovora na drugi dio mog upita u Rješenju i
pozivanja na kršenje Uredbe (EU) 2016/679 glede zloupotrebe osobnih
podataka nikako mi nije prihvatljiva iz razloga što u svom upitu
nisam tražila informaciju nego potvrdu informacije, a smatram da se
ta informacija tiče javnog interesa jer bi pomogla u razotkrivanju
i sprječavanju koruptivnog ponašanja. Ovim Vašim odgovorom
implicirate da ono postoji!

S poštovanjem,

Ivana Mijić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Ivana Mijic

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski
fakultet u Osijeku

Poštovana gospođo Graša,

zahvaljujem na informaciji te Vas molim da mi pojasnite Vaš odgovor
od 07.06.2019. godine gdje navodite da se na poslijediplomski
sveučilišni studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
prije akademske 2017./2018. godine "mogu upisati studenti koji
nemaju završeno odgovarajuće školovanje po uvjetima predviđenim
općim aktom Fakulteta". Molim Vas da mi pošaljete navedeni akt
Fakulteta kojim je omogućen upis studenata bez završenog
odgovarajućeg školovanja na doktorski studij.
Isto tako izražavam Vam još jednom svoje nezadovoljstvo što sam
odbijena u svom zahtjevu za prvotni odgovor oko statusa gospodina
[osobni podaci uklonjeni]. Htjela bih postaviti pitanje zašto mi se
tražena informacija nije dostavila - sigurno nije radi mogućeg
kršenja i povrede osobnih podataka navedenog gospodina, jer je
informacija o njegovom statusu javno objavljena u Popisu birača
studenata za studentske izbore 06. lipnja 2019. godine na stranici
12 pod rednim brojem 602, stoji da je gospodin [osobni podaci
uklonjeni] JMBAG 309 student poslijediplomskog sveučilišnog studija
na Vašem fakultetu. Popis birača javno je objavljen na
http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2...
Podsjetit ću da je dokument kreiran 14.05.2019. godine, svoj
zahtjev sam uputila 09.05.2019. godine, a u svom zahtjevu odbijena
sam rješenjem od 23.05.2019. godine.
Molim Vas odgovor.

S poštovanjem,

Ivana Mijić

Spojite s ovim

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku


Attachment Odluka o razlikovnim kolegijima za pristupnike koji imaju zavr ene neodgovaraju e studije.pdf
56K Download View as HTML


Postovana gospodjo Mijic,

vezano za traženo pojašnjenje odgovora o upisu studenata bez završenog
odgovarajućeg školovanja na poslijediplomski sveučilišni studij Management
na Ekonomskom fakulteta u Osijeku, u prilogu Vam
dostavljam Odluku Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku
od 30. listopada 2012. godine.

Nastavno na Vaše nezadovoljstvo zbog odbijanja zahtjeva za informacijom o
statusu studenta za gospodina [osobni podaci uklonjeni], napominjem Vam da je test
razmjernosti i javnog interesa proveden 20. svibnja 2019. godine pokazao
da potreba zaštite osobnih podataka prevladava nad interesom javnosti.
Otkrivanje osobnih podataka dovelo bi do povrede osobnih podataka
neovlaštenim korištenjem od strane treće osobe u svrhu koja nije podudarna
sa svrhom s kojom je tijelo javne vlasti prikupilo osobne podatke.
Nadalje, Popis birača studenata za studentske izbore 6. lipnja 2019.
godine objavilo je Izborno povjerenstvo Sveučilišta sukladno članku 13.
stavku 5. podstavku a. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i
Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je 5. svibnja 2019.
godine donijela Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.

S postovanjem,

Službenica za informiranje
Biljana Graša, mag. iur.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Ivana Mijic

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski
fakultet u Osijeku

Poštovana gospođo Graša,

zahvaljujem na odgovoru i dostavljenoj mi Odluci Fakultetskog
vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku.
Vidim da uporno izbjegavate odgovoriti na moj upit pozivajući se na
test razmjernosti i javnog interesa, te Vas po treći puta lijepo
molim odgovor da li je gospodin [osobni podaci uklonjeni] broj
JMBAG 309 imao završen diplomski sveučilišni studij prije upisa na
doktorski studij Management, odnosno da li je prilikom upisa na
doktorski studij Management imao završenu odgovarajuću razinu
obrazovanja sukladno čl. 73 Zakona o znanostvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju.
Molim Vas odgovor u jednoj riječi - imao je ili nije imao.

S poštovanjem,

Ivana Mijić

Spojite s ovim

Administratorica Katica - komentar ()

Poštovani,
primljeni odgovor TJV nije potpun na zatraženu informaciju.

Lijep pozdrav,
Katica, administratorica IPZ

Link to this

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Postovana,

opetovano zatražena informacija zaštićena je zakonom kojim se uređuje
područje zaštite osobnih podataka sukladno Rješenju Službenice za
informiranje Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 23. svibnja 2019. godine
(KlASA: 008-02/19-03/01, URBROJ: 15-19-6).

S postovanjem,

Službenica za informiranje
Biljana Graša, mag. iur.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku može: