Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalac, Delnice

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalac, Delnice

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Komunalac Delnice - WEB
Komunalac, Delnice

Poštovani!
Dostavljamo Vam tražene podatke:
Naziv društva: Komunalac d.o.o.
Adresa: Supilova 173, 51300 Delnice
Telefax: 051 812 034
Elektronička pošta: [Komunalac, Delnice e-mail za zahtjeve]

Lijep pozdrav
Lidija Južnić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalac, Delnice može: